Julkaisut

Koko Suomen taajuudella

Suomi tarvitsee ensi kaudellakin määrätietoista johtamista. Työllisyys ei nouse itsestään. Perusturvaan ja koulutukseen voidaan satsata, kun työllisyys paranee. Keskustalla on näihin asioihin keinot ja ennen kaikkea näytöt siitä, että keinot toimivat.

Suomi-lentokone oli neljä vuotta sitten pahassa syöksykierteessä. Kierre saatiin oikaistua ja kone nostettua matkalentokorkeuteen. Tässä kirjasessa olen esittänyt lentosuunnitelman jatkolennolle. Jos siihen tarvitaan kokenutta kipparia, olen käytettävissä.

ISBN 978-952-94-1587-8 (PDF)

Suomi nousee

Vaaliohjelmasta toimeksi – Sipilän hallituksen 275 tekoa.

Keskusta lähti laittamaan Suomea kuntoon kolme ja puoli vuotta sitten. Työttömyys oli kasvanut monta vuotta ja maa oli pysähdyksen tilassa. Välttämättömiä uudistuksia oli lykätty vuosikausia.

Me käärimme hihat ja ryhdyimme uudistamaan Suomea. Tärkeimmäksi tavoitteeksi asetimme uusien työpaikkojen luomisen. Lupasimme korjata julkisen talouden terveelle pohjalle ja lopettaa velaksi elämisen.

Kaikkea muuta puusta

Metsämme kasvavat vuodessa noin 105 miljoonaa kiintokuutiometriä. Jos metsiemme vuosikasvu katkottaisiin kolmen metrin pätkiksi ja niistä tehtäisiin metrin korkuinen pino, se yltäisi maapallon ympäri. Puu on täynnä uusia mahdollisuuksia.

Tämän julkaisun on tuottanut johtamani eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Kestävä kasvu -jaosto. Tämä oli yksi kymmenestä alueesta, joille teimme konkreettisia ehdotuksia kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Tässä julkaisussa on esitelty 19 pääosin suomalaista innovaatiota, joissa puu hyödynnetään uudella tavalla. Toivottavasti nämä esimerkit rohkaisevat meitä kaikkia löytämään puulle yhä innovatiivisempaa käyttöä.

ISBN 978-951-53-3485-5

Vaihtoehto - Juha Sipilä

Mikä oppi pakottaa keskittämään ihmiset muutamaan kaupunkiin?

”Antaa kaatua vaan” – mitä euron kaatuminen todella tarkoittaisi?

Kuinka pitkään kestää hyväksyä, että uusiutumatto-mat luonnonvarat ehtyvät ja ilmastonmuutos on totta?

Biotalous on huikeasti suurempi konsepti kuin keskustelu palmuöljystä.

Suomeen tarvitaan kokonaisnäkemys isoista asioista ja sen mukaisia konkreettisia päätöksiä. Meidän on mietittävä uusiksi elämäntapamme ja luonnonvarojen käyttö. Nyt ei ole aika keskustella desimaaleista, vaan tiestä kohti kestävää yhteiskuntaa.

ISBN 978-952-5895-10-0

Koko Suomi elinvoimaiseksi

Keskittämisen sijaan yhteiskunta voidaan rakentaa myös hajautetusti. Kun teemme sen viisaasti, hajautuksesta saadaan koko Suomelle kilpailuetu.

Hajautettu yhteiskunta perustuu alueiden omiin luontaisiin elinvoimatekijöihin, joita ovat esimerkiksi luonto, mineraalit, metsävarat, maatalous, matkailu sekä motivoitunut ja pysyvä työvoima. Niistä nousee niin maaseudun kuin kasvukeskustenkin elinvoima, työpaikat ja innostus oman alueen kehittämiseen.

Kohti 2020-lukua - Keskustalaisuus insinöörin silmin

Puoluekantaani on ihmetelty. Talouselämä- ja yrittäjätaustani vuoksi minua on pidetty kokoomuslaisena.

Puhuessani vihreästä taloudesta ja bioenergiasta kysellään, miksi et ole vihreiden edustaja.

Tuodessani esille kristillisiä arvoja, minua ollaan viemässä kristillisten riveihin.

Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yritysten yhteiskuntavastuusta vaahdotessani jäsenkirjaani on epäilty punaiseksi.

Keskustalainen aate perustuu tasapainoon ihmisyysaatteen, kestävän talouden ja luontosuhteen välillä. Nämä asiat ovat tasapainossa keskenään – keskustalaisuuteni on siinä kolmion keskellä.

Seuraa Juhaa somessa