Tästä EU-vaaleissa on kyse

lauantaina 25.5.2019 | Arvioitu lukuaika: 2 min

Sunnuntai-iltana tiedämme, millainen edustajajoukko suomalaisista puolueista lähtee vaikuttamaan Euroopan parlamenttiin. Suomen edustajat eli mepit ovat paljon vartijoina. Ei ole ollenkaan yhdentekevää, minkälaisia arvoja, politiikan linjoja ja toimintatapoja meppimme unionissa edustavat.

Vaaleissa on kyse ratkaisevan tärkeällä tavalla kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, onko suomalaisten tavoite hakea EU:ssa ratkaisuja ja yhtenäisyyttä isoihin rajat ylittäviin haasteisiin. Vai äänestämmekö valtaan voimat, joiden agenda on hajottaa unionia sisältäpäin.

Toisaalta vaaleissa on kyse siitä, saammeko unioniin Suomesta edustajat, jotka valvovat Suomen etuja ja erityisoloja päätöksenteossa. Esimerkiksi maatalouden kannattavuus Suomen pohjoisissa luonnonoloissa, harvan asutuksen huomiointi aluetuissa ja metsätalous ovat erityispiirteitämme. Niille on aktiivisesti haettava ymmärrystä päätöksenteossa. Taitava meppi onnistuu vaikuttamaan myös muiden kantoihin puolueryhmässään. Tämä vaatii sinnikästä työtä ja perehtymistä. Populistisilla heitoilla ei pitkälle pötkitä.

Esimerkiksi metsien käyttö on määräajoin unionin pöydällä. Äänestykset voivat olla täpäriäkin. Näin kävi muun muassa pari vuotta sitten, kun unioni päätti kantansa metsien käytön tehostamiseen ja laskennallisiin vertailuvuosiin. Läheskään kaikki suomalaismepit eivät äänestäneet Suomelle tärkeiden joustojen ja edullisempien vertailuvuosien puolesta, vaan niitä vastaan.

Onneksi parlamentista valtaosa äänesti keskustameppien tavoin ja Suomelle edullisempi kompromissi vietiin läpi. Vastaavia metsäpolitiikan ja ilmastonmuutoksen ison kuvan ymmärrystä vaativia päätöksiä tulee unionissa vastaan myös tulevalla kaudella. Vaikuttamisella näissä vaaleissa on väliä.

Kannustan äänestämään ehdokkaita, jotka haluavat edistää unionin yhtenäisyyttä ja ovat yhteistyö- ja vaikuttamiskykyisiä. Nämä ovat ehdottomia edellytyksiä sille, että saamme ajettua EU:ssa läpi Suomelle tärkeitä tavoitteita ja sille, että saamme luotua Eurooppaan turvallisuutta ja työpaikkoja sekä vastattua ilmastonmuutoksen ja maahanmuuton kaltaisiin haasteisiin.

Keskustan monipuolinen ja osaava ehdokasjoukko on valmiina töihin yhtenäisemmän Euroopan ja Suomen erityispiirteiden puolesta. He ovat myös kaikki ehdolla tosissaan ja sitoutuneet valituksi tultuaan ottamaan paikan vastaan, mikä ei näissä vaaleissa ole valitettavasti itsestäänselvyys.

-Juha