Suomi on ilmastonmuutoksen torjunnan suurvalta

keskiviikkona 27.3.2019 | Arvioitu lukuaika: 2 min

Keskusta on ainoa puolue Suomessa, joka on asettanut arvokseen ylisukupolvisuuden. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vastaamme realistisella vihreydellä. Näen ilmastonmuutoksen suurena huolena ja haasteena, mutta toisaalta jälleen mahtavana mahdollisuutena suomalaiselle osaamiselle.

Ilmastonmuutos pysäytetään kolmella keinolla: hillitään kulutusta, kasvatetaan hiilinieluja sekä otetaan rohkeasti käyttöön hiilenkaappausteknologioita.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei edellytä suomalaisesta elämänmuodosta luopumista ja pidämme huolen myös siitä, ettei kukaan suomalainen joudu kärsimään liikaa tehdyistä päätöksistä. Tulevaisuudessakin voimme kuljettaa lapsia harrastuksiin omalla autolla, asua omakotitalossa tai kerrostalossa, maalla tai kaupungissa ja vielä matkustaa. Näitä kaikkia asioita tehdään jatkossa entistä ympäristöystävällisemmin.

Kotimaisessa keskustelussa on aika lopettaa ilmastopolitiikalla syyllistäminen. Ryhdytään yhdessä töihin. Kulutusta voidaan verotuksen avulla ohjata ympäristöystävällisempään suuntaan. Me ihmiset haluamme tehdä hyvää, kun vaan siitä tehdään riittävän helppoa. Tarvitsemme kohtuutta, kestävyyttä ja kiertotaloutta.

Metsien ja peltojen hiilensidonta on suuri mahdollisuus suomalaiselle osaamiselle. Suomalainen kestävä metsätalous yhdistettynä maailman huippua olevaan tietotaitoon hiilinielujen mittaamisesta antaa meille etulyöntiaseman. Sitä pitää hyödyntää ja vahvistaa. Uskon, että toimiala tulee työllistämään jatkossa merkittävästi enemmän suomalaisia.

Suomalaisesta kestävästä puunkäytöstä ei tarvitse luopua, vaan se voi jatkua osana suomalaisten hyvinvointia. Se kehittyy, tuotteisiin sitoutuu yhä enemmän hiiltä ja niiden jalostusarvo kasvaa. Puusta tehdään jo nyt kankaita, auton osia ja biohajoavia muoveja. Metsäteollisuus voi nyt hyvin ja tätä kehitystä pitää vahvistaa.Suomi on ilmastonmuutoksen torjunnassa selvästi kokoaan suurempi toimija.

– Juha