Suomea ei pidä rakentaa pelolla ja vihapuheella

tiistaina 2.4.2019 | Arvioitu lukuaika: 3 min

Viime päivinä on varmasti kaikille kirkastunut, millaiseen sekasortoon Britanniassa on jouduttu, kun politiikassa on ajettu enemmän puolueen etua kuin on pyritty löytämään yhteistä näkemystä vaikeasta asiasta. Yhdysvalloissa maan kaksi puoluetta ovat ajautuneet vihamielisiksi leireiksi, jotka katsovat toisiaan tiukan ideologisin silmälasein. Vastapuoleksi koetut leimataan moraalisesti ala-arvoisiksi isänmaan vihollisiksi

Ääriajattelu on lisääntynyt lähes kaikkialla EU:ssa. Ranskassa ääriainekset ovat houkutelleet talouskehitykseen pettyneitä ihmisiä väkivallan tielle. Monessa maassa poliittinen kenttä hajaantunut tavalla, joka on tehnyt vastuullisen, yhteistä etua ajavan politiikan yhä vaikeammaksi.

Suomi ei ole USA:n, Britannian tai Ranskan kaltaisessa tilanteessa. Meillä on pitkä sopimisen ja koalitiohallitusten perinne. Poliittinen keskustelu on yleensä rakentavaa ja maltillista. Yhteistyöhön on pyritty yli puoluerajojen. Olemme pääosin rauhallista sovintoa hakevaa väkeä. Sadan vuoden takaiset tapahtumat ovat olleet usealle sukupolvelle varoittava esimerkki vihankylvön seurauksista. Sotavuodet ja siirtolaisten asuttaminen antoivat lisäopetusta yhteen hiilen puhaltamisen tärkeydestä.

Mutta myös Suomessa on eriseuraisuutta, jolla syventyessään voi olla tuhoisat seuraukset. Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä toisten parjaamisen ja tahallisen väärinymmärtämisen paikka. Tämä vihanlietsonta koskee monta asiaa, mutta erityisesti maahanmuuttoa.

Meillä on poliitikkoja, jotka ruokkivat pelkoja ja kaunaa ulkomaalaisia kohtaan hyvin kyseenalaisin keinoin. Kaikki ulkomaalaiset leimataan lapsenraiskaajiksi ja sosiaalipummeiksi. Annetaan ymmärtää, että vanhusten huollon ja kantasuomalaisten työttömyyden ja syrjäytymisen ongelmat ratkeaisivat heittämällä ulos maahan vuonna 2015 saapuneet turvapaikanhakijat. Tällaista puhetta kuulemme usein Perussuomaisen puolueen johdosta ja johdon liepeiltä.

Kyllä, monet maahan turvapaikanhakijoina tulleet nuoret miehet ovat syyllistyneet kammottaviin rikoksiin. Ja kyllä, maahanmuuttajat ovat yliedustettuina raiskauksiin syyllistyneiden joukossa. Mutta kristillisiä arvoja kunnioittavassa sivistysvaltiossa ei kaikkia ulkomaalaisia leimata tämän takia, eikä hädänalaista jätetä pakkaseen kuolemaan. Autamme aidosti hädänalaista ja turvaa tarvitsevaa.

Tolkun kansakunnan vastaus on rangaista törkeisiin rikoksiin syyllistyneet oikeusvaltion keinoin, lisätä poliisin oikeuksia ja voimavaroja, muuttaa lainsäädäntöä ja pohtia miten perusteeton maahantulo voidaan estää ja perusteettomasti maahan tulleet palauttaa. Lisäksi on parannettava oikein perustein maahan tulleiden kykyä päästä työn syrjään kiinni sekä on toimittava yhdessä muiden maiden kanssa laittoman siirtolaisuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi jo EU:n ulkorajoilla ja sen ulkopuolella.

Kaikkea tätä hallitus on tehnyt. Hallitus valmisteli joulukuussa 2015 turvapaikkapoliittisen ohjelman, jossa on 78 toimenpidettä ja niistä suurin osa on tehty. Prosesseja on nopeutettu ja resursseja on annettu lisää tuomioistuimille, maahanmuuttovirastolle ja poliisille. Säilöönottopaikkoja on lisätty maastapoistamisen toimeenpanemiseksi. Maastapoistamista on nopeutettu, mikäli hakija on syyllistynyt törkeään rikokseen ja lapsen törkeään seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksia on ankaroitettu.

On oikein tehdä selväksi, että Suomeen voi tulla vain lakejamme ja arvojamme kunnioittavat henkilöt. Täällä on kunnioitettava suomalaisia tapoja, normeja ja tasa-arvoa.

Ei pidä hyysätä rikollisia. Mutta ei ole oikein pitää ulkomaalaisia lähtökohtaisesti rikollisina ja loiseläjinä. Monien tutkimusten valossa maahanmuutto on hyödyttänyt Euroopan maita hyvin laajasti. Hallittu maahanmuutto on myös Suomelle hyväksi, se on itse asiassa välttämätöntä väestömme ikääntyessä Euroopan nopeinta vauhtia. Tarvitsemme työtä tekeviä ulkomaalaisia maatiloilla, puutarhoilla, rakennuksilla, terveyskeskuksissa, vanhustenhoidossa, pelifirmoissa, yliopistoissa.

Yhtä lailla on selvää, ettemme me Suomessa voi tarjota turvasatamaa kaikille maailman vainotuille. Voimme tehdä vain osamme. On myös kohtuutonta leimata kaikki maahanmuuton ongelmia esille ottava puhe muukalaisvihamielisyydeksi tai rasismiksi. Kuten edellä totesin, maahanmuutossa kuten niin monessa muussakin asiassa, on varjopuolensa. Ne on otettava vakavasti ja ratkaistava käytännön toimin.

Suomea ei pidä rakentaa pelottelun, vihapuheen ja vastakkainasettelun voimalla. Suomi on aina nojannut avoimuuteen ja kansainvälisyyteen, omia perinteitä ja arvoja kunnioittaen.

Keskusta puolustaa tavallisia suomalaisia asuinpaikasta, taustasta, koulutuksesta ja varallisuudesta riippumatta. Keskusta on maltin, yhteistyön ja vastuunkannon puolue.