Kymmenen keinoa työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin

perjantaina 29.3.2019 | Arvioitu lukuaika: 2 min

Tällä vaalikaudella työllisyysaste on noussut jo yli tavoitellun 72 prosentin ja noin 140 000 työtöntä on saanut töitä. Työllisyys on korkeimmillaan lähes 30 vuoteen ja pitkäaikaistyöttömyys on puolittunut huippulukemista. Keskustan tavoitteena on, että tulevalla vaalikaudella ainakin 100 000 Suomessa asuvaa ja työtä vailla olevaa saa työpaikan. Tämä tarkoittaa samalla työllisyysasteen kohoamista 75 prosenttiin. Tämä taas takaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan pitää elinvoimaisena ja vahvana. Tulevaisuudessa työllisyysasteen pitää olla vielä tätäkin korkeampi. Tämä on täysin mahdollista, mutta se ei tosiaankaan synny itsestään. Keskustalla on tähän keinot ja ennen kaikkea näytöt siitä, että keinot toimivat.

1. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi palkat eivät nouse enempää kuin kilpailijamaissa. Palkkakehitys on mitoitettava vientisektorin määrittämään raamiin.

2. Paikallista sopimista on laajennettava. Sen esteitä ja kieltoja on purettava. Sopimisen pelisäännöt on rakennettava yhdessä.

3. Työn ja yrittäjyyden verotusta kevennetään maltillisesti. Yrittäjävähennys nostetaan kahdeksaan prosenttiin. Kannustinloukkuja puretaan hyödyntäen tulorekisterin tarjoamia mahdollisuuksia. Parannetaan nuorten kannustimia työllistyä koulutuksen jälkeen ja ikääntyvien jatkaa työelämässä entistä pidempään.

4. Työurien pidentymistä tuetaan lisäsatsauksilla työterveyteen ja työssä jaksamiseen.

5. Työvoiman kohtaanto-ongelmaa ratkotaan palkkaamalla tuhat opettajaa tai ohjaajaa tukemaan työpaikoilla tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta.

6. Osaamiseen panostetaan. Aloitetaan miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttamisen urakka. Se pitää tehdä vuoteen 2029 mennessä. Samalla luodaan jatkuvan oppimisen kehikko, mikä tukee osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa.

7. Työelämän ovet on avattava kaikille. Etenkin pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vammaiset ihmiset ja muut erityisryhmät tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja polun löytämiseksi työelämään. Se voi tarkoittaa pääsyä sosiaalisen työllistämisen kautta avoimille työmarkkinoille, tuettua työllistämistä suoraan yrityksiin tai maahanmuuttajien tehokkaampaa kotouttamista. Usein kyse on työelämän asenteiden muuttamista.

8. Suomi tarvitsee hallittua, työperäistä maahanmuuttoa. Työehtojen täytyy tietysti olla kaikille samat. Työlupa- ja oleskelulupakäytäntöjä on edelleen yksinkertaistettava ja saatavuusharkinnasta on luovuttava asteittain.

9. Turvataan yritysten kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia. Tavoitteena on saavuttaa neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2030.

10. Satoja normeja purettiin tällä kaudella. Sitä työtä on jatkettava sinnikkäästi myös tulevalla hallituskaudella.

Lue lisää Koko Suomen taajuudella -kirjasta: http://www.juhasi.fi/julkaisut/

– Juha