Koko Suomea puolustavat vain Keskusta ja Golf-virta

torstaina 11.4.2019 | Arvioitu lukuaika: 4 min

Jo pidempään on ollut nähtävissä, että suomalaiset ovat ajautumassa toisistaan erillisiin ryhmiin, jotka eivät enää tunne samanlaista yhteenkuuluvuutta kuin aiemmin. Yksi jakolinja on se, että osa suurimpien kaupunkien hyvin pärjäävistä nuorista kosmopoliiteista ei koe lähiöiden, pikkukaupunkien ja maaseudun tavallisia suomalaisia yhtä lailla saman veneen väeksi kuin ennen.

Vastaavasti monet maaseudun, pienten kaupunkien ja lähiöiden, usein vanhemmat ja vähemmän koulutetut ihmiset kokevat epävarmuutta ja jopa näköalattomuutta aikaansaadusta työllisyyden paranemisesta huolimatta. Tulevina vuosina eteen tulevat isot asiat ovat kuitenkin kaikkien suomalaisten yhteisiä, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Ja se on vain niin, että niiden ratkaisemisessa tarvitaan yhteistyötä.

Voimistuva puhe siitä, että vain muutamilla kaupunkiseudulla ja lähinnä näiden keskustoilla on tulevaisuuden mahdollisuuksia, tarkoittaa samalla, että muiden pitää joko muuttaa tai tyytyä pysyvästi heikompiin elämisen mahdollisuuksiin. Keskustan politiikan lähtökohta on eri osissa Suomea asuvien ja erilaisten ihmisten välisten erojen kaventaminen ja keskinäisen sovun rakentaminen.

On varmasti niin, että meidän olisi pitänyt pystyä paremmin hillitsemään alueiden välisten erojen kasvua. Mutta yhtä lailla on selvää, että ilman Keskustan panosta maan eri osien kehityserot olisivat nyt paljon suurempia. Ei muilla puolueilla esimerkiksi ole ollut halua pitää huolta Kainuun kaivostoiminnan jatkumisesta tai metsäteollisuuden investointiedellytyksistä. Keskusta on myös tehnyt kaikkensa, että sosiaali- ja terveyspalveluja uudistamalla kyettäisiin huolehtimaan pienissäkin kunnissa asuvien palveluista.

Koko Suomen tasapainoinen kehittäminen edellyttää, että kannattavia yksityisten alojen työpaikkoja on kaikissa maakunnissa. Tällä vaalikaudella koko maahan on luotu 140 000 työpaikkaa, 100 työpaikkaa hallituksen jokaisena päivänä, pyhää arkea. Tätä ympäri Suomen työllistävää politiikkaa on jatkettava.

Eriasteista koulutusta on oltava saatavilla jokaisessa maakunnassa. Samoin teiden, ratojen ja muiden väylien sekä tietoliikenneyhteyksien on oltava kunnossa koko Suomessa. Tällä vaalikaudella olemme tehneet miljardiluokan panostukset väylien kunnostamiseen ja isojen liikennehankkeiden toteuttamiseen tasaisesti eri puolilla Suomea. Tulevaisuudessa isojen hankkeiden rahoittamiseen tarvitaan budjetin ulkopuolinen ratkaisu Keskustan esittämällä tavalla.

Jos ollaan rehellisiä, Kokoomuksella tai Vihreillä ei ole paljon mielenkiintoa suurten kaupunkikeskusten ulkopuoliseen Suomeen. Pikemminkin näyttää valitettavasti siltä, että ne hakevat vastakkainasettelua suurimpien kaupunkien ja kuihtuvaksi tuomitsemansa muun Suomen välille. Ja kyllä keskusten ulkopuolisen Suomen asiat tapaavat usein unohtua myös demareilta. Perussuomalaisilla ei ole taas kunnon ohjelmaa eikä puolueen johdolla jyrkkien kantojensa takia yhteistyökykyä.

Kokoomuksessa ja Vihreissä halutaan hyvin selvästi muuttaa politiikan suuntaa niin, että Suomen tulevaisuus rakentuu ensi sijassa suurten kaupunkien kehittämisen varaan. Vihreät haluavat vaarantaa maaseudulla elämisen mahdollisuudet monella tavalla, hyökkäämällä niin vastuullista ja kestävää metsien käyttöä, maataloutta kuin turkistarhaustakin vastaan.

Maaseudun autoja tarvitsevista ihmisistä tehdään ilmastotavoitteiden uhkaajia samalla kun Helsingin energiatuotannossa ei tahdota päästä kivihiilestä eroon. Lihaa sisältävää lähiruokaa ja puusaunan lämmitystä pidetään suurempana ilmasto-ongelmana kuin lomalentoja Thaimaahan.

Keskusta sen sijaan katsoo, että kannattava maatalous ja elinvoimainen maaseutu ovat Suomelle voimavara ja osa ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Välttämätöntä on, että viljelijät saavat oikeudenmukaisen osan ruuan hinnasta. Elämisen edellytyksiä maaseudulla voidaan parantaa myös porrastamalla sähkövero alueellisesti sekä asettamalla kiinteistöverolle katto. Kiinteistöveron on perustuttava kiinteistöjen todellisiin arvoihin.

Suurten kaupunkien kehittäminen on ilman muuta tärkeää. Tarvitsemme kansainvälisessä kilpailussa menestyvän Helsingin ja muita keskuksia. Mutta kun siinä sivuutetaan muun maan kehittäminen, jätetään samalla iso osa suomalaisista toisen luokan kansalaisten asemaan: voitte tulla mukaan meidän rakentamiimme sote- ja muihin palveluihin, mutta vain äänettöminä yhtiömiehinä. Pienten kaupunkien ja maaseudun näivettymisellä ei ole merkitystä, koska eihän se meitä koske. Pienillä palkkatuloilla elävien vaikeudet korkeiden asumiskustannusten keskuksissa myös unohtuvat keskittämisvimmassa.

Alueellisia eroja ei voida kokonaan poistaa. Niitä kuitenkin voidaan ja pitää tietoisella politiikalla kaventaa. Vastakkainasettelun sijaan tarvitaan yhteinen näkemys ja ratkaisuja siihen, miten koko Suomen elinvoimasta pidetään huolta, kaupungeista taajamiin ja maaseudulle. Valtiovalta voi myös toimia suorana esimerkin näyttäjänä. Keskusta esittää, että tulevaisuudessa jokainen auki tuleva valtionhallinnon työpaikka pohditaan tehtäväksi etätyönä muualta Suomesta.

Ainakaan Keskusta ei halua Suomeen sellaisia näköalattomuuden ja toivottomuuden taskuja kuin Yhdysvalloissa tai Englannissa tai Ranskassa. Yksi olennainen syy esimerkiksi Brexitin taustalla oli se, että iso osa Lontoon ulkopuolella asuvista briteistä on kokenut jääneensä paitsi Britanniaa monin tavoin hyödyttäneestä EU-jäsenyydestä.

Keskustan vastuun kantamisen linja on hyvä kaikille suomalaisille, mutta se on elintärkeä suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella asuville. Ilman kasvusta ja työllisyydestä huolta pitävää talouspolitiikkaa ajaudumme taas työttömyyden, velanoton ja lopulta leikkauslistojen tielle. Näyttää siltä, että koko Suomea puolustaa vain Keskusta ja Golf-virta.

-Juha