Hallituksen työllisyyspolitiikalla hyvinvointia koko maahan

torstaina 28.3.2019 | Arvioitu lukuaika: 2 min

Hallituksen päätavoite on ollut saada talous kestävän kasvun pohjalle ja työllisyys paranemaan vuoden 2015 surkeasta lähtötilanteesta. Nyt tiedämme tuloksen. Työllisyys on parantunut peräti 140 000 työpaikalla.  Tämä on samalla merkinnyt työttömien määrän vähentymistä 116 000 hengellä TEMin luvuilla.

Iso asia on, että työllisyyden paraneminen koskenut koko maata. Työttömyys on itse asiassa laskenut eniten suurimpien kasvukeskusten ulkopuolella, Lapissa ja Keski- ja Itä-Suomessa. Näin laajasti eri alueille ulottuvaa työttömyyden alenemista ei ole koettu pitkään aikaan.

Työttömyyden lasku on näkynyt erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden laskuna. Se on puolittunut. Kesällä 2016 pitkäaikaistyöttömiä oli 128 000, helmikuussa 2019 heitä oli 64 000.

Nämä kaksi asiaa, työttömyyden aleneminen koko maassa ja pitkäaikaistyöttömyyden puolittuminen ovat keskeinen syy siihen, miksi vihervasemmiston väite hallituksen talouspolitiikan epätasa-arvoisuudesta on pahasti hakoteillä.

Työttömyys vähenee keskimääräistä enemmän monilla seuduilla, joilla se on ollut perinteisesti korkeinta ja pitkäaikaistyöttömyyden pieneneminen vähentää tärkeintä syytä köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Viimeisimmät tulonjakotiedot kertovat samaa. Tuloerot ovat pienemmät kuin edellisessä noususuhdanteessa ja toimeentulovaikeuksia kokeneiden kotitalouksien määrä on vähentynyt.

Työllisyyden edistäminen ei ole ollut helppoa. Monet toimet ovat olleet hyvin kipeitä. Ne ovat kuitenkin olleet välttämättömiä. Tutkimukset tukevat käsitystä, että hallituksen ikäviksikin koetuilla toimilla on ollut merkittävä vaikutus työllisyyteen ja työttömyyteen. Parempi työllisyys yhdessä säästöjen kanssa on samalla taittanut julkisen velan kasvun.

Olemme nyt paremmassa tilanteessa. Kun velkaantumisen kasvu on saatu hallintaan, meillä on mahdollisuus jatkaa sosiaaliturvan aukkojen paikkaamista, jonka olemme jo aloittaneet vähimmäisetuuksien ja esimerkiksi takuueläkkeen korottamisella. Ja meillä on mahdollisuus panostaa lisää koulutukseen ja tutkimukseen.

Tämä kaikki hyvä on kuitenkin mahdollista vain, jos pidämme kasvusta ja työllisyyden parantamisesta kiinni. Keskustajohtoisella hallituksella on tällaisesta politiikasta näyttöjä. Sitä ei ole edellisellä hallituksella.

Vasemmisto-opposition vaatimukset yritysten verotaakan kasvattamisesta ja työllisyystoimien peruuttamisesta kertovat, että vastuullisen talouspolitiikan perusasiat on unohdettu. Tähän meillä ei ole varaa. Kaikkein vähiten tähän on varaa kasvukeskusten ulkopuolella asuvilla ja niillä ihmisillä, jotka ovat riippuvaisimpia verovaroin rahoitetuista palveluista ja turvaverkoista.