Kolumni on julkaistu alunperin Maaseudun Tulevaisuudessa 18.3.2016

Vierailuni viime perjantaina Senaatintorin traktorimarssilla pysyy vahvasti mielessä. Kokoontumisen seuraaminen veti oloni erittäin nöyräksi. Viljelijöiden ahdinko on erittäin vakava.

Paikalla oli tärkeä osa meidän elintarvikeketjuamme koko Suomesta. Viljelijöiden mielenilmaukseen osallistui reilun viikon varoitusajalla yli 5 000 viljelijää ja 700 traktoria. Tämä kertoo kaiken oleellisen tilanteen vaikeudesta maatiloilla.

Liikuttavaa oli se laaja tuki ja arvostus, mikä ilmeni viljelijöiden vastaanotossa. Useat traktorimarssiin osallistuneet kertoivat saamastaan kannustuksesta pitkin matkaa. Eväitä ja majapaikkaa oli pitkämatkalaisille tarjottu ja kovasti peukutettu. Muun muassa kirkko antoi tukensa viljelijöille. Uskon, että tämä kertoo kasvaneesta arvostuksesta kotimaista ruokaa kohtaan, minkä se todella ansaitsee.

On selvää, etteivät viljelijät turhan takia tällaiseen tiloiltaan lähde. Maanviljelijät ovat joutuneet maksumiehiksi kansainvälisen tilanteen vuoksi. Maitokiintiöiden poisto EU:ssa on kasvattanut maidontuotantoa, heikko taloustilanne maailmalla hidastanut tuotteiden kysynnän kasvua ja Venäjän vastapakotteet pysäyttäneet pitkälti elintarvikeviennin Venäjälle. Näiden vaikutuksesta maataloustuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet rajusti. 

Traktorimarssilla viesti oli selvä. Viljelijät vaativat parempaa hintaa tuotteistaan, turhan byrokratian purkamista ja tukien maksatukseen aivan uudenlaista otetta. Viljelijöillä on täysi oikeus vaatia maksut ajallaan.

Tilanteeseen on reagoitava ja niin myös tehdään. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen aloittaa neuvottelut koko ruokaketjun kanssa. Maaseutuvirasto otetaan ministeriön tiukempaan ohjaukseen.

Suomalaisen ruuan asemaan kiinnitetään huomiota julkisissa hankinnoissa. On kovin vaikea ymmärtää tilannetta, jossa Suomi edellyttää monia muita maita tiukempia tuotantokriteereitä niin eläinten hyvinvoinnin kuin ympäristöasioidenkin osalta, mutta tätä ei huomioida julkisin puolen ruokahankinnoissa mitenkään. Suomalaisen ruoan asemaa hankinnoissa ja kilpailutuksessa on yksinkertaisesti parannettava.

Maatalouden vaikeaan markkinatilanteeseen apua odotettiin EU:n maatalousministereiden kokouksesta alkuviikosta. Joitain meille tärkeitä asioita saatiin eteenpäin. Tukien ennakkomaksatukset näyttävät olevan mahdollisia myös ensi syksynä. Tämä helpottaa tilojen maksuvalmiusasemaa. Maidon ja sianlihan markkinoita vahvistavia interventiotoimenpiteitä päätettiin tehostaa. Sen sijaan erilliseen kriisirahoituksen käyttöön ei ollut ainakaan vielä valmiutta. Myönteistä oli, että nyt maatalousbyrokratian purku nousi vahvasti esiin. Tällä saralla EU:ssa on vielä paljon töitä tehtävää.

Maatilat elävät nyt historiallisen vaikeita aikoja. Olemme hallituksessa hyvin tietoisia tilanteesta. Teemme kaikkemme yhdessä viljelijöiden kanssa, jotta tilanne helpottuisi. Samalla on ymmärrettävä, että nopeita ratkaisuja ei ole. On tehtävä pitkäjänteistä työtä uusien markkinoiden löytämiseksi. Vain markkinahintojen kohoaminen tuo kestävää ratkaisua talousahdinkoon.

Traktorimarssin myötä viljelijöiden tilanne on nyt paremmassa tietoisuudessa kaikilla suomalaisilla. Tuottajat tekevät meille elintärkeää työtä. Meidän päättäjien vastuu ja velvollisuus on nyt osaltamme tehdä kaikkemme, että he saavat työlleen ansaitsemansa arvostuksen.

YLE:n MOT-ohjelma väitti viime maanantain (7.3.2016) ohjelmassaan, että jättäisin osinkoveroni maksamatta, ja että harrastaisin näin verosuunnittelua. Samaa vihjailua jatkoivat oppositio eduskunnassa viime torstain kyselytunnilla sekä useat lehdet.

Tämä ei ole totta, kuten jokainen olisi voinut todeta sidonnaisuusilmoituksestani. Minulla ei ole suoria osakeomistuksia eikä niitä ole myöskään sidonnaisuusilmoituksessa ilmoittamieni pitkäaikaisten säästöinstrumenttien sisällä. En saa osinkotuloja, joten ei niistä voi maksaa verojakaan.

Säilyttääkseni riippumattomuden työssäni, olen luopunut kaikista yrityksistäni ja osakkeistani. Minulle on ollut aina kunnia-asia, että maksan veroni Suomeen.