Kuvagalleria

Dancers in Red

Tekniset tiedot

 • Merkki: Chevrolet El Camino, vm. -87
 • Moottori: 400 cid (6,5 l), remmiahdettu, automaatti vaihteet
 • Polttoaine: Puu, vaihtoehtoisesti bensiini
 • Polttoaineen kulutus: Puuta noin 40 kg / 100 km
 • Polttoainekustannus: 2 ?/100 km
 • Toimintamatka: Hieman yli 200 km/ tankillinen (mahd. ottaa nopeudesta riippuen 1300 km polttoaine mukaan)
 • Huippunopeus: yli 140 km/h
 • Oma paino ajokunnossa: ~ 2 000 kg
 • Kaasutinlaitteisto: Rakennettu 2007
 • Moottorin elektroninen ohjaus: Motec M800, sähköisesti ohjattu seoksen lamda-säätö, bensiinin ja puukaasun yhteiskäytön mahdollisuus, automaattinen kaasuttimen sytytys
 • Päästöt: Täyttää E4-normin katsastusmittauksessa puukaasulla

ekokortteli.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=x6168-5S9io

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Viimeisimmät

 • 21.3.2018 17:15Eriarvoistumista on mahdollista ehkäistä ja vähentääLue lisää »
 • 21.3.2018 12:50Valtion uuden velan tarve oli noin puolet ennakoidustaLue lisää »
 • 21.3.2018 7:52Euroalueen uu­dis­ta­mi­ses­sa tärkeintä on vakauden turvaaminenLue lisää »

Blogin arkisto

Eriarvoistumista on mahdollista ehkäistä ja vähentää

Keskiviikko 21.3.2018 klo 17:15

Asetin reilu vuosi sitten professori Juho Saaren vetämään työryhmää, jonka tehtävä oli pohtia millä keinoin varmistetaan kaikille suomalaisille edellytykset pärjäämiselle ja osallistumiselle. Olen iloinen siitä, että Juho Saaren työryhmä on nyt valmistellut tälle ja seuraavalle hallitukselle käyttökelpoisen toimenpiteiden paletin.

OECD:n raportin mukaan Suomessa on Euroopan unionin pienin köyhyysriski ja tuloeromme ovat pienet. Tämä ei kuitenkaan poista velvoitetta tehdä työtä sen puolesta, että Suomi olisi vieläkin parempi maa asua ja elää.

Eriarvoisuus liittyy Suomessa erityisesti siihen, että vaikka yleisesti ottaen tilanne paranee, osa ihmisistä ei pysty tarttumaan etenemisen mahdollisuuksiin.

Työryhmän raportissa todetaankin mm., että julkisen vallan tulee tukea ihmisten itsensä pyrkimyksiä hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen aikaisempaa voimakkaammin, ja vähentää näin tulonsiirtojen ja palvelujen pitkäaikaista käyttöä. Työttömyysturvan aktiivimalli ja osallistavan sosiaaliturvan kokeilu vievät jo nyt tähän suuntaan ja tukevat ihmisten aktiivisuutta.  

Ihmisten vastuuta ja omistajuutta omasta hyvinvoinnistaan on vahvistettava. Vahvistuva työllisyys on tässä avainasemassa. Erityishuomiomme kohteena ovat nyt ne yli 600 000 suomalaista, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto ja joiden työllisyysaste on vain 43%. Valmistelemme tälle ryhmälle suunnattuja erityistoimenpiteitä kehysriiheen.

Saaren työryhmän raportissa tehdään näkyväksi se, että suomalainen sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentulon turvaavista etuuksista. Keskustelussa eriarvoisuudesta keskitytään helposti vain etuuksien tasoon. Liian usein unohdetaan se, että palveluilla on erityisen suuri merkitys juuri silloin, kun elämä koettelee kovimmin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja tasaisempi laatu kaikkialla Suomessa on hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen ydintavoitteita, kuten ovat myös Saaren raportissakin esiin nostetut terveyserot. Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano ehkäisee eriarvoistumista.

Silloin kun yhteiskunnassa menee hyvin, on oikea aika tehdä uudistuksia. Ensi vaalikauden keskeisimpiä isoja uudistuksia on perusturvan ja työn yhteensovittaminen. Tällä vaalikaudella asiaa työstetään parlamentaarisen valmistelun kautta siten, että uusi hallitus pääsee uudistustyössään heti kunnolla liikkeelle.

Juho Saaren työryhmä on tehnyt työnsä itsenäisesti, ilman poliittista ohjausta. Osaltaan tämä työskentelytapa on johtanut siihen, että työryhmä esittää monia sellaisiakin kehittämiskohteita, joita tällä vaalikaudella on jo viety eteenpäin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) ja STM:n Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihankkeessa on jo tehty niitä toimenpiteitä, joita Juho Saaren työryhmä nostaa raportissaan esille. Suunnitelmat asunnottomuuden puolittamiseksi ovat puolestaan jo pitkällä ympäristöministeriössä.

Suomi on monilla mittareilla maailman paras maa asukkailleen. Viime ajat olemme paistatelleet kansainvälisessä valokeilassa, kun Suomi rankattiin maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n julkaisemassa The World Happiness Report – tutkimuksessa. Meille suomalaisille on tyypillistä vaatimattomuus ja sen mukainen vaikeus ottaa vastaan tällaisia ykkössijoja – mitään kovin suurta hehkutusta tämäkään kärkisija ei meissä suomalaisissa saanut aikaan.

Onnellisessakin maassa, jossa on tasainen tulonjako ja vahva hyvinvointiyhteiskunta, tarvitaan jatkuvaa itsekriittisyyttä ja tarkkaavaisuutta. Hallitus on ottanut ja ottaa kysymyksen tuloeroista ja eriarvoisuudesta tosissaan. Tähän työhön meillä on nyt pian kaksi uutta työvälinettä; Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän esitykset ja myöhemmin ensi viikolla julkistettava selvitys hallituksen talouspolitiikan vaikutuksista työllisyyteen ja tuloeroihin. Maailman onnellisimman maan mahdollisuudet on tuotava entistä vahvemmin sen kaikkien asukkaiden saataville.

Valtion uuden velan tarve oli noin puolet ennakoidusta

Keskiviikko 21.3.2018 klo 12:50

Strateginen hallitusohjelma ja -johtamistapa tuottavat tulosta. Näin on myös valtiontaloudessa, kun päätöksenteossa keskitytään suuriin asioihin ja tehdään ne kunnolla. Tämä näkyy velanoton tarpeen pienentymisenä.

Budjetin alijäämän eli lisävelanoton arvioitiin olevan lähes 6 miljardia euroa, kun eduskunta hyväksyi vuoden 2017 talousarvion.[1]

Tänään julkistetun valtion vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan alijäämä olikin noin 3 miljardia euroa. Lisävelkaa otettiin siis noin puolet siitä, mitä budjettia hyväksyessä arvioitiin joulun alla 2016.  Tämä johtuu pääosin Suomen talouskasvusta ja myönteisestä työllisyyskehityksestä. Niiden eteen hallitus on tehnyt päivittäin töitä. Olemme myös olleet tarkkoja valtion menoista.

Valtion menot ylittivät tulot noin 3,7 miljardilla eurolla vuonna 2017. Kassavarojen muutosten ja menojen jaksottumisen huomioimisen jälkeen päädytään kolmen miljardin euron velanoton tarpeeseen.

Tulokset eivät vielä aiheuta ylimääräisiä tuuletuksia, mutta ovat ne yhden blogin arvoisia.

Hallituksen satsaukset talouskasvuun näkyvät ennen kaikkea verotulojen kasvuna. Vuonna 2015 valtion saamat verotulot jäivät vielä alle 40 miljardin, mutta tilinpäätöksen mukaan verotuloja tuli viime vuonna jo yli 43 miljardia. Työllisyyden paraneminen näkyy myös lähes 200 miljoonalla eurolla vähentyneissä työttömyysturvamenoissa.

Tyollisyysaste.png

Julkisen talouden tasapainottamista kovempi haaste on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin. Tavoite on nyt näköpiirissä, kun työllisyysaste nousi viime kuussa jo 71,1 prosenttiin.

Edellisissä hallitusohjelmissa työllisyystavoite on ollut numero numeroiden joukossa. Sama tavoite oli jo edellisellä vaalikaudella. Silloin työllisyysaste peräti laski 68,7 prosentista 67,9 prosenttiin. 

Tämä hallitus on tehnyt toimia, kipeitäkin sellaisia, seurannut niiden vaikutuksia, antanut julkisen keskustelun haastaa itseämme ja kuunnellut kärsivällisesti pohjatonta kritiikkiä kaikille toimillemme.

Lupasimme myös, että emme laita talouttamme kuntoon verotusta kiristämällä. Tämäkin tavoite on jo saavutettu. Veroasteemme on yksi maailman kovimpia, sen kiristäminen viime kaudella oli yksi merkittävimmistä syistä, että työllisyysasteen tavoite jäi toteutumatta. Nyt tämä on korjattu.

Veroaste.png

Kestävyysvaje tarkoittaa sitä, kuinka paljon julkista taloutta tulisi nykytilaan verrattuna sopeuttaa, jotta tulevaisuudessa verotusta ei tarvitsisi kiristää, palveluita heikentää tai velanottoa lisätä. Kun hallitus aloitti hyvin hankalassa tilanteessa noin kolme vuotta sitten, kestävyysvajeeksi arvioitiin noin 10 miljardia euroa. Se on hurjan suuri luku. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joutuisimme ottamaan velkaa 10 miljardia euroa vuodessa, että pystyisimme pitämään edes nykyisen tasoiset palvelut ja sosiaaliturvan. Tästäkin on puhuttu vuosikausia, mutta tekoja on ollut kovin vähän. Tähän tartuttiin ja tuo tavoite on hyvällä mallilla, kunhan saamme sote- maakuntauudistuksen vietyä eduskunnan päätöksenteosta läpi kevään aikana.

Politiikka on ollut minulle koko ajan yhteisten asioiden hoitamista. Siihen pitäisi päteä samat säännöt kuin muuallakin työelämässä. Tuloksia pitää tulla. Isoa kuvaa rikkovat pienet yksityiskohdat.  Poliittista keskustelua taas hallitsee kaiken vastustaminen. Haastaminen on kuitenkin saanut meidät tekemään tosissaan töitä ja Suomi on saatu paljon parempaan kuntoon.


[1] Eduskunnan hyväksymä valtion budjetti oli 5,6 miljardia alijäämäinen ja lisäksi lisätalousarviomenoihin oli varattu 300 miljoonaa euroa. 

Euroalueen uu­dis­ta­mi­ses­sa tärkeintä on vakauden turvaaminen

Keskiviikko 21.3.2018 klo 7:52

Julkaistu Lännen Mediassa 21.3.2018

Tällä viikolla pidettävä huippukokous keskittyy EU:n talous- ja rahaliiton uudistamiseen. Suomessakin on syytä tiivistää EMU:a koskevaa keskustelua ja katsoa siinä lyhyttä aikaväliä pidemmälle yhteistä näkemystä hakien. Näin pystymme parhaiten vaikuttamaan euroalueen uudistamisen suuntaan.

Suomelle EU:n toimintakyvyllä on iso merkitys. Vakaan kasvun ja työllisyyden kannalta sekä tuleviin kriiseihin varautumisen parantamiseksi on tärkeää, että talous- ja rahaliiton yhä hauraat kohdat korjataan.

Uudistustyön on perustuttava diagnoosiin siitä, mitkä ongelmat ovat euroalueen toimintakyvyn kannalta aitoja ja todellisia – ja mitkä puolestaan eivät.

Eurokriisin painavin opetus on, että rahoitusjärjestelmän vakaudella on suuri merkitys kansantalouden kestävälle kasvulle ja työllisyydelle.

Pankkiunionin rakentamisen käynnistäminen kesällä 2012 oli tärkeä virstanpylväs. Sen jälkeen on luotu yhteinen pankkivalvonta ja yhteinen päätöksentekoelin pankkikriisien ratkaisua varten. Painopiste euroalueen uudistamisessa on lähiaikoina pidettävä pankkiunionin viimeistelyssä ja vakautta tukevien tekijöiden vahkehottaavistamisessa. Mitään näennäisuudistuksia ei tarvita.

Pankkiunionin puuttuva pilari on yhä yhteinen talletussuoja, jonka on oltava riittävän vahva ylläpitämään luottamusta huonoinakin aikoina. Yhteiseen talletussuojaan voimme mennä, kun sovitut toimet pankkisektorin riskien vähentämiseksi on tehty.

Riskien vähentämiseksi on löydettävä ratkaisu kriisin ajalta periytyviin ongelmiin, kuten ongelmaluottojen suureen määrään ja niiden systemaattiseen supistamiseen.

Periytyviä kansallisia pankkiongelmia ei pidä sälyttää euroalueen yhteiselle vastuulle, vaan kukin maa ratkokoon ne itse. Tähän viime aikojen ratkaisut esimerkiksi Espanjassa ovat tähdänneet. Lisäksi valtioiden ja pankkien välinen kohtalonyhteys on katkaistava, ja sijoittajavastuuta on toteutettava pankkikriisien hoidossa täysimääräisesti.

Kriisin toinen opetus on se, että rahaliitossa tarvitaan sellainen yhteinen vakauttaja, joka pystyy ennalta ehkäisemään ja tarvittaessa lieventämään rahoitusmarkkinoilla syntyviä paniikkeja. Vuonna 2012 perustettu Euroopan vakausmekanismi (EVM) on toiminut pääosin onnistuneesti vaikeuksiin ajautuneiden jäsenvaltioiden vakauttajana.

Monet kaavailevat EVM:stä ”Euroopan valuuttarahastoa”. Nimilappua tärkeämpää on, mitä EVM tekee. Olennaista on vahvistaa sen toimintakykyä markkinapaniikkien ja kriisinehkäisyn varalta. EVM:n kykyä toimia joustavasti tehtävässään, esimerkiksi IMF:n käyttämillä valmiusluotoilla, on syytä vahvistaa.

Rahoituskriisien taustalta löytyy yleensä merkittävä makrotalouden epätasapaino, kuten kilpailukyvyn menetys ja/tai vaihtotaseen alijäämä. Tällaisten epätasapainojen ehkäisemiseksi tarvitaan jatkossakin jäsenvaltioiden talouspolitiikan seurantaa, jota on syytä yksinkertaistaa ja kohdentaa paremmin reformeja tukevaksi. Tavoitteena on oltava uudistusten edistäminen ja julkisen talouden kestävyyden parantaminen.

Euroalueen uudistamisessa on nähty jännitettä yhtäältä sääntöihin ja vakausmekanismeihin perustuvan ja toisaalta markkinakuriin perustuvan strategian välillä. Tämä vastakkainasettelu on liioiteltu. Sekä sääntöjä että markkinakuria tarvitaan: sääntöjen olisi pystyttävä normaalioloissa pitämään euroalueen maiden taloudenpito niin terveellä kannalla, että markkinakurin ja velkajärjestelyjen rooliksi jäisi toimia hyödyllisenä pelotteena, johon tarvitsisi turvautua äärimmäisen harvoin.

Euroalueesta ei tule liittovaltiota eikä tulonsiirtounionia, mutta – toisin kuin usein kuulee väitettävän – se ei myöskään hajoa vain sen takia, ettei siitä tule sellaista.

Ääripäiden välillä on realistinen kolmas tie: rahaliitto, jossa kaikkien osapuolten oma vastuu korostuu, ja se on samalla ehto yhteisten toimien lisäämiselle.

On hyvä muistaa, että Euroopan menestyminen on Suomen kannalta kaikkea muuta kuin yhdentekevä asia. Silloin, kun Euroopassa on ollut kriisejä tai talous on taantunut, Suomellakin on mennyt heikosti.

Silloin kun Euroopassa on vallinnut rauha ja talous on kasvanut, Suomella on mennyt hyvin. Sen vuoksi on myös Suomen ja suomalaisten oman edun mukaista varmistaa, että euroalue toimii hyvin ja täyttää tehtävänsä vakaan kasvun tukena.

Puhe metsänhoitoyhdistyspäivillä 20.3.2018

Tiistai 20.3.2018 klo 12:27

Hyvät kuulijat,

Uskallan sanoa, että Suomella menee tällä hetkellä kohtalaisen hyvin ja ensi vuonna Suomella menee vielä paremmin. Viime vuosi oli nopean talouskasvun aikaa. Työllisyys parani, yksityisen kulutus kasvoi, tuotannollisia investointeja tehtiin runsaasti ja vienti toipui laajasti.

Eikä kyseessä ole vain hetkellinen ilmiö. Useat tahot ennustavat, että talous kasvaa nopeasti myös tänä vuonna vaikkakin hieman viime vuotta maltillisemmin. Muutos aikaisempaan on ollut mukavaa seurattavaa. Aikaisemmin mediassa puhuttiin irtisanomisista. Nyt voimme lukea uusien osaajien tarpeesta ja jopa työvoimapulasta. Talouden iso kuva on muuttunut. Tämä vaikuttaa sekä työllisyyteen että julkiseen talouteen. Velaksi eläminen julkisessa taloudessa loppuu 2021 niin kuin olemme suunnitelleet.

Kun hallitus aloitti työnsä keväällä 2015, lähtötilanne oli huono. Suomen kilpailukyky romahti finanssikriisin jälkeen. Suomi ei toipunut pudotuksesta, kuten useat muut maat. Positiivista tilanteessa oli, että muutoksen tarve tunnistettiin laajasti. Tämä antoi hallitukselle selkänojaa. Päätöksiä tarvittiin kilpailukyvyn palauttamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Tätä ei moni kiistänyt. Päätökset olivat välttämättömiä, mutta eivät helppoja. Esimerkiksi paljon keskustelua aiheuttanut kilpailukykysopimus paransi monen työpaikan kilpailukykyä suhteessa esimerkiksi ruotsalaisiin ja saksalaisiin kilpailijoihin. Ennen kaikkea kilpailukykysopimus palautti uskon työntekemiseen Suomessa.

Hyvät metsäalan kuulijat,

Metsäala on ollut oivallinen esimerkki koko Suomen talouselämälle. Ala pääsi vauhtiin useita muita sektoreita aikaisemmin. Siitäkin huolimatta, että finanssikriisin lisäksi metsäalaa heikensi myös teollisuuden rakennemuutos.  Metsäala on uskaltanut uudistua. Muutos oli pakollinen ja se ymmärrettiin alalla.

Koko metsäalalla on nyt tapahtunut iso strateginen muutos. Sen nopeus on yllättänyt monet ulkopuoliset. Paljon on tapahtunut muutamassa vuodessa. Äänekosken biotuotetehtaan investointi on symbolisoinut koko suomalaisen teollisuuden uutta nousua. Investointipäätös tehtiin huhtikuussa 2015. Tämän jälkeen rakennustyöt alkoivat välittömästi. Kun metsäteollisuuden historian suurin investointi pohjoisella pallonpuoliskolla otettiin käyttöön suunnitellussa aikataulussa viime vuoden loppukesällä, metsäalan toimijoilla ja metsänomistajilla oli todella aihetta iloon. Äänekosken investointi kuvaa hyvin metsäalan kasvua. Silti on muistettava, että iso muutos on lukuisten osatekijöiden summa. Eikä myöskään Äänekosken biotuotetehdas oheistoimintoineen ole vielä täysin valmis; alueelle on muodostumassa metsäalan teollinen ekosysteemi. Se kasvaa ja kehittyy entisestään.

Metsäalalla uudistuksia on tehty monella eri tasolla ja monella eri taholla. Metsäalan yritykset ja toimijat ovat uudistaneet strategioitaan ja muuttaneet tuote- ja palveluportfolioitaan. Uusia markkinoita on etsitty määrätietoisesti ja lainsäädäntöä on kehitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita. Julkiset rakenteet ovat muuttuneet lainsäädännön myötä. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyslain muutos varmisti tasapuolisen kilpailuaseman eri toimijoille metsäpalvelumarkkinoilla. Reilua kilpailua tarvitaan puukauppaan ja metsäpalveluihin. On ollut hienoa seurata, että metsäalan eri osapuolet ovat vieneet yhdessä lainsäädännön kehittämistä eteenpäin ja luoneet yhdessä uusia toimintamalleja esimerkiksi sähköisen puukauppapaikka Kuution ympärille.

Kuten johtamani hallituksen päätökset, myös metsäalalla tehdyt muutokset ovat olleet välttämättömiä kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ja nyt kun strateginen muutos on toteutettu, tulevaisuuskin näyttää valoisalta. Suomalaiset metsät kasvavat paremmin kuin koskaan itsenäisyyden aikana. Vuosittaiset kantorahatulot lähestyvät kahta miljardia euroa ja metsätalouden sijoitustuotto ylitti viime vuonna kuuden prosentin rajan. Metsänomistajille on annettu aikaisempaa laajempi valinnanvapaus kannustaa hoitamaan ja käyttämään metsiään omien tavoitteiden mukaisesti.

Suomalaisen metsäpolitiikan suunta on herättänyt ihailua ja ihmettelyä myös kansainvälisesti. Suomessa metsätalouden valinnanvapautta ja markkinalähtöisyyttä on voitu lainsäädännön kautta lisätä, koska suomalaiset metsänomistajat osaavat hoitaa metsäomaisuuttaan vastuullisesti.  Tästä on ehdottomasti kiittäminen myös metsänhoitoyhdistyksiä ja muita metsäalan toimijoita, joille metsätalouden kestävyyden turvaaminen on aina itsestään selvyys. Kiitos teille jokaiselle.

Hallitus tukee vahvasti metsäalan kehitystä ja on asettanut metsäalalle kunnianhimoiset tavoitteet. Vaikka me tiedämme, että suomalaisia metsiä hoidetaan vastuullisesti, meidän tulee kuitenkin jatkossa vielä enemmän kiinnittää huomiota metsätalouden kestävyyteen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Meidän tulee tunnistaa, että kestävyyskäsite elää ajassa ja suomalaisten metsätuotteiden loppukäyttäjien vaatimukset kasvavat. Tämä heijastuu myös esimerkiksi EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Viime vuonna EU-vaikuttamisessa tehtiin hartiavoimin työtä. Ilmastopolitiikassa saavutettiin LULUCF-asetuksen osalta Suomen näkökulmasta kohtuullinen sopu viime vuoden lopulla. Tämän osalta haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olitte työssä mukana. Suomella oli yhteinen sanoma ja eri toimijoiden välinen yhteistyö toimi. Tämäkin oli osoitus yhteistyön voimasta.  

Suomalainen ilmastoviisas metsätalous on hyvää metsänhoitoa, monimuotoisuudesta huolehtimista ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamista puulla, joka on meidän parasta uusiutuvaa raaka-ainetta. Tätä meidän on kerrottava perustellen ja ajassa eläen kansainvälisillä ja EU-foorumeilla jatkossakin.   

Hallituksen jatkaa työtään loppuun asti. Olemme saavuttamassa työllisyyden tai julkisen talouden tavoitteemme. Samoin myös metsäalan on jatkettava kehitystyötä. Vaikka metsäalalla menee tällä hetkellä hyvin ja kehitys on suotuisaa, emme ole vielä maalissa. Ja maaliintulon jälkeen katse tulee kohdistaa seuraavaan kilpailuun.

Tarvitsemme edelleen uutta tietopohjaa, asiantuntemusta ja innovatiivisuutta. Ennakkoluuloton yhdessä tekeminen ja yhteistyö eri toimialojen osaajien kesken auttavat ratkomaan monimutkaisia kysymyksiä ja sitä kautta luomaan jotain kokonaan uutta. Älykkäät teknologiat, uudet materiaalit, robotiikka, keinoäly, ja esimerkiksi 3D ovat tulevaisuuden kehittämisen avainsanoja myös metsäalalla. Niiden avulla parannetaan resurssi-, materiaali- ja energiatehokkuutta. Lisäksi uusi tietotaito parantaa myös metsänhoidon ja puunkorjuun tuottavuutta. On vain ajan kysymys, milloin puunkorjuutöitä aletaan toteuttaa kauko-ohjauksella robotiikan avulla. Meidän tulee muistaa, että metsäalan kehittyminen ja kilpailukyky koituu myös metsänomistajien eduksi.

Uusiutuva puu on erinomainen raaka-aine mitä moninaisempiin käyttötarkoituksiin. Uskon, että metsänomistajilla on jatkossa yhä moninaisempi joukko potentiaalisia kauppakumppaneita. Uskon, että puu on suuressa roolissa tulevaisuuden tekstiiliteollisuudessa. Lisäksi muovin ongelmiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota maailmalla. Muovin valtakausi yritetään lopettaa ja sellupohjaiset tuotteet ovat yksi ratkaisu tähän valtavaan kysymykseen. Myös kemianteollisuus on entistä kiinnostuneempi puun eri ainesosista.

Metsäalalla on edellytyksiä kestävään kasvuun jatkossakin. Samalla metsien hyvä hoito on koko metsäalan kasvun edellytys. Jos emme hoida taimikoita tarvittavalla aktiivisuudella, pitkäjänteinen kasvu voidaan unohtaa. 

Suomi on tällä hetkellä metsäalan investointien näkökulmasta houkutteleva maa. Meillä on hyvin hoidetut metsät, toimivat puumarkkinat sekä aktiiviset metsänomistajat. Lisäksi meillä on erinomaista insinööriosaamista ja kykyä kehittää uusia teknologioita. Me olemme myös monia muita maita edellä paikkatiedon hyödyntämisessä. Myös suomalainen metsänomistusrakenne tuo turvaa. Suomessa on satojatuhansia metsänomistajia. Siispä metsätalouden harjoittaminen on aivan eri tavalla tuttua ja hyväksyttävää kuin monissa muissa maissa. Näistä kilpailukykytekijöistä on pidettävä kiinni.

Suurin Suomen etu on ollut kuitenkin se, että metsäala on uskonut yhdessä tulevaisuuteen ja halunnut yhdessä kehittää koko sektoria. Yhteisen kehittämisen on jatkuttava. Metsäalan yhteisen kehittämisen suurin haaste lienee se, että onnistutaanko merkittäviä edistysaskelia toteuttamaan niin sanottuna parempina aikoina. Uskon, että me kaikki olemme valmiita tähän.

Hyvät kuulijat,

Hallitus jatkaa töitään metsäalan kilpailukyvyn säilyttämiseksi kotimaassa ja Euroopassa. Keskeisimmät menestystekijät ovat silti teidän käsissä. Uskon, että osaatte käyttää ne hyvin. Nyt metsäalalla on mahdollisuus positiiviseen kierteeseen. Kun ala menestyy, sinne hakeutuu lahjakkaita osaajia. Uutta osaamista tarvitaan monissa vaiheissa metsistä markkinoille, jotta pysymme edelleen kilpailijoitamme edellä. 

Sote tarvitaan palvelujen turvaamiseksi

Keskiviikko 7.3.2018 klo 7:30

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on akuutti ja tärkeä. Tämä ei ole vain minun mielipiteeni, vaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan yksimielinen kannanotto, jonka valiokunta hyväksyi viime kesäkuussa.

Akuutiksi uudistuksen tekee muun muassa se, että ihmisten perusoikeudet voidaan toteuttaa. Ihmiset tarvitsevat näitä palveluja. Ne on kyettävä tuottamaan kaikille kansalaisille iästä ja postinumerosta riippumatta. Lääkäriin on päästävä ja lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista huolehdittava kaikkialla Suomessa.

Nykyjärjestelmä on ajautumassa umpikujaan. Kuntavetoinen tapa huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista on tulossa tiensä päähän. Kunnat eivät kykene enää yksin vastaamaan palveluista, joiden tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Kuntien väliset erot palveluiden saatavuudessa ovat kasvaneet liian suuriksi. Ne repeävät entisestään, jos mitään ei tehdä.

Tärkeäksi uudistuksen tekee se, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut vahvistuvat. Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat. 

Kaikki eduskunnan nykyiset puolueet ovat osallistuneet uudistuksen valmisteluun eri hallituksissa viimeisen viidentoista vuoden aikana. Valmista ei ole vain tullut. Nyt on tullut päätösten aika.

Pitkän valmistelun jälkeen on syntynyt toimiva ratkaisu, joka turvaa kansalaisten palvelut. Suurin osa sote-uudistuksen lainsäädännöstä on jo eduskunnan käsittelyssä. Tällä viikolla annamme eduskunnalle vielä sote-uudistuksesta puuttuvan palasen eli ehdotuksen valinnanvapautta koskevasta lainsäädännöstä.

Kansainvälinen korkean tason arviointiryhmä arvioi lokakuussa 2016, että sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtäminen maakunnille on hyvä perusratkaisu.

Myös uudistukselle asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Olemme rakentaneet rahoitusmallin, joka kannustaa maakuntia pitämään kustannukset kurissa. 

Emme tavoittele tällä uudistuksella leikkauksiaSosiaali- ja terveyden huollon menot kasvavat tulevaisuudessa. Tavoitteemme on, että uuden järjestelmän ansiosta ne kasvaisivat vain hitaammin kuin nyt on näköpiirissä.

Palvelut on tarkoitus siirtää maakuntien vastuulle. Se ei ole keskustalle mikään itsetarkoitus, vaan parhaaksitodettu vaihtoehto nykyiselle kuntavetoiselle järjestelmälle kaikkine kuntayhtymineen.

Aiemmat uudistusmallit ovat törmänneet eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Yksi painava moite aiemmille malleille on ollut kansanvaltaisuuden puute. Nyt järjestämisvastuun siirto itsehallinnollisille maakunnille turvaa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, kun maakuntien päättäjät valitaan suorilla vaaleilla.

Tämä uudistus ei luo uusia hallintohimmeleitä vaan poistaa satoja entisiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottaa nyt laskutavasta riippuen 200-300 järjestäjää. Niiden tilalle tulee 18 maakuntaa.

Kansalaisten näkökulmasta uudistus turvaa palvelut, vahvistaa asiakasnäkökulmaa valinnanvapauden myötä ja antaa vaalien kautta suoran vaikutusmahdollisuuden sekä lisää käyttäjädemokratiaa esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostojen ja nuorisovaltuustojen kautta.

Olemme kuulleet viime päivinä paljon pelottelua siitä, mikä voi mennä pieleen. Kaikki nyt esitetty kritiikki on ollut hallituksessa tiedossa, ja se on otettu huomioon valmistelussa. 

On hyvä, että tästä vuosikymmeniin merkittävimmästä uudistuksesta käydään eduskunnassa perusteellinen keskustelu kevään aikana. Hallitus on siihen enemmän kuin valmis.

 

Tasa-arvon osoitus Merkelille

Tiistai 6.3.2018 klo 17:30

Tänään työpäiväni täytti erittäin tärkeä teema. Suomen hallitus myönsi ensimmäisen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon Saksan liittokansleri Angela Merkelille. Merkel sai tietää palkinnostaan jo joulukuussa, mutta tänään palkintosumma ohjattiin hänen valitsemalleen kansalaisjärjestölle.

Angela Merkel  toimii esimerkkinä naisille ja tytöille ympäri maailmaa. Merkel on yksi Euroopan ja maailman vaikutusvaltaisimmista naisista. Hän on osoittanut työssään erityistä sitkeyttä, osaamista ja johtajuutta.

Eurooppalaisena kollegana olen seurannut läheltä Merkelin työtä. Hän on erittäin analyyttinen. Pidän yhteistyön tekemisestä hänen kanssaan.

Tänään Tampereella Merkelin puolesta palkinnon otti vastaan Saksan suurlähettiläs. Merkel ohjaa 150 000 euron palkintosumman nigeriläiselle naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävälle kansalaisjärjestölle. Järjestö suunnittelee perustavansa palkintorahoilla turvakodin.

Merkel korosti videotervehdyksessään, että meidän ei tule suvaita sitä, että naiset joutuvat väkivallan kohteiksi vain siksi, että ovat naisia. Perheväkivallan määrä on Suomessakin suuri – liian moni suomalainenkin nainen joutuu hakemaan suojaa turvakodista. Meillä on paljon tehtävää omassakin maassamme kotirauhan vahvistamiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo on yksi suomalaisen yhteiskunnan perusarvoista. Siksi Suomen hallitus perusti kansainvälisen tasa-arvopalkinnon Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi vuonna 2017.

Lisätietoja:

http://genderequalityprize.fi/etusivu

http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/haastavaa-tyota-naisten-ja-tyttojen-aseman-parantamiseksi

Prime Minister Juha Sipilä's speech at the International Gender Equality Prize ceremony in Tampere

Tiistai 6.3.2018 klo 17:28

Ladies and Gentlemen,

I am pleased to welcome you to the ceremony of the International Gender Equality Prize.

- Tampere is a natural choice to co-host this event. Throughout its history, it has had a strong tradition in gender equality and women’s participation in society. Just last year I was here as well participating in an event on that core value, where we also published this Prize. 

At that event, I got a challenge from a young and active girl named Katariina. In the autumn, we were hosting an international campaign “girls take over”. Katariina was shadowing me over the course of a day learning about the work of a prime minister. During the day, we were making the public aware of issues related to the rights of girls, climate change and sustainable development.

For me personally equality between men and women has always been a important value and self evident, in business life and also in politics.

As a younger man, I once run a company with four employees for about ten years. We all had same salary – from the secretary to the general manager. Equal pay was really equal in this company.

From political side, I have an example more up to date: The biggest ever reform to be made in the Finnish history is regional government, social and health-care reform. This huge task is being run by two female ministers. One of them is present also in this seminar, namely minister Annika Saarikko.

The Government of Finland decided to establish the International Gender Equality Prize as a part Finland’s centenary celebrations of 2017. The aim of the prize is to promote equality between men and women around the world, to support international discussions and encourage action on equality. 

Gender equality is one of the core values of our society. Finland was also the first country to grant full political rights to women in 1906. It can be said that improving this equality has been a firm policy throughout our independence and important to our success.

 

Ladies and Gentlemen, 

The Government of Finland decided to award this first International Gender Equality Prize to Doctor Angela Merkel, Federal Chancellor of Germany.

It was my great honour to announce this together with Chancellor Merkel in December in Brussels.

Chancellor Merkel has shown that women can reach even the highest positions of leadership. She is a strong role model for women and girls around the world. 

This prize is in recognition of Chancellor Merkel’s long-standing work as a defender of human rights and human dignity, her commitment to promoting the rights of women and girls globally and her work to bring gender equality to the agenda of world leaders. 

The prize includes a monetary element of 150,000 euros which can be assigned to a cause that promotes gender equality. Chancellor Merkel will announce the cause she has chosen in her video greeting in a few minutes.

 

Ladies and Gentlemen,

This is a good time to discuss the issues of equality between men and women. Not only in view of the widespread discussions that the MeToo campaign has raised, but also because of the widening gaps in society involving the lack of this equality. 

Because of gender inequality, half of the population have diffuculties of participation in societal development. In the worst case, it can lead to violence and mistreatment of women and girls because of their gender.

Violence against women and girls is a serious human rights violation. It stems from unequal social norms and exists in all societies. Unfortunately, it is a problem that also exists in Finland. It is estimated one in three women experience violence during their lifetime. This is absolutely not acceptable. 

Providing women and girls with equal opportunities and access to decision-making is a way to build an innovative and active society. Working together, equally, is the only way to make societies successful.

 

Ladies and Gentlemen, 

The International Gender Equality Prize has raised great interest at home and abroad. The independent jury deciding on the prize received almost 400 proposals from 74 countries and 75 per cent of the proposals came from abroad. 

Everybody has a stake in promoting successful equality between men and women. We can only succeed if we work together as nations, international organisations, non-governmental organisations and individuals. I would like to thank all of you for making this prize a reality and this event possible. The International Gender Equality Prize will be awarded for the second time in 2019.

I hope this event is a success. I am sure that we will have an open and constructive discussion in the panel.

Thank you.

Puhe Keskustan Varsinais-Suomen piirin 100-vuotisjuhlassa

Tiistai 6.3.2018 klo 11:19

Hyvä juhlayleisö

Tuskin mitään Maalaisliitto-Keskustan järjestöä on perustettu yhtä dramaattisissa olosuhteissa kuin Varsinais-Suomen piiri perustettiin tässä talossa 26. tammikuuta 1918. Samana iltana vedettiin Helsingissä työväentalon torniin punainen lyhty vallankumouksen alkamisen merkiksi.

Maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Santeri Alkio ehti kuitenkin levottomissa oloissa tänne Turkuun. Maisteri Lauri Palmunen kertoo tuossa äsken esittelemässään historiikissa, että Alkio piti kokouksen aluksi puolitoista tuntia kestäneen alustuksen ”maalaisliittoaatteesta ja poliittisesta tilanteesta”.

Tuohon alustuksen runkoon kiteytyy Maalaisliitto-keskustan menestyksen salaisuus. Puolueemme on osannut yhdistää luovalla tavalla aatteen ja politiikan. Sanojen järjestys on myös tärkeä. Aate tuli ensin, sitten sen pohjalta muotoiltu politiikka.

Palmunen on löytänyt kirjaansa myös sitaatteja itse puheesta. Alkio teki selvän pesäeron oikeistoon ja vasemmistoon: ”Sekä porvarillis-kapitalistisen että sosialistisanarkistisen yhteiskuntanäkemyksen perusta on väärä. Molemmat ovat rakentaneet epäluonnolliselle pohjalle.”

Tuomio molemmille vaihtoehdoille oli ankara. Näin hän totesi aikansa oikeistosta:

”Porvarillista kaupunkiyhteiskuntaa kiusaa asumisen ahtaus ja valtiokirkolta saatu kristillisyys, joka on poikennut perustajansa opista, hyväksyen kaikenlaisen riistämisen ja pörssikeinottelun.”

Sosialismi sai häneltä vähintään yhtä tylyn tuomion:

”Perustuen kokonaan materialistiseen maailmankatsomukseen on sosiaalidemokraattinen liike kypsynyt … hyväksi kasvupohjaksi huliganismille ja väkivaltaa uhkuville vaatimuksille.”

Alkio katsoi, että kumpikaan aatesuunta ei kyennyt luomaan Suomessa mitään rakentavaa uutta. Uuden luominen oli Maalaisliiton tehtävä:

”Perustamalla aineelliselle ja kristilliselle pohjalle ja pitämällä pyhänä luonnon viitoittamat lait uskoo Maalaisliitto voivansa tarjota terveelle kehitykselle vankan pohjan, jolle tulevaisuus voidaan rakentaa kestäväksi.”

Näissä sitaateissa kiteytyy alkiolaisuuden ydin. Se on vaihtoehto oikeistolle ja vasemmistolle, jotka molemmat nojaavat materialistisiin lähtökohtiin.

Alkio vaati ihmisyyden ja sen kehitystarpeen asettamista kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi. ”Ihmisyys” tarkoitti Alkio-tuntijoiden mukaan samaa kuin humanismi. Hän uskoi ihmisen kehitysmahdollisuuksiin ja omaan vastuuseen itsensä kehittämisestä. Alkio puhui paljon itsekasvatuksesta ja halusi tehdä puolueestakin valistus- ja kasvatusliikkeen.

Uskosta ihmisen kehitysmahdollisuuksiin kumpusi myös usko yhteiskunnalliseen edistykseen, jota voitaisiin toteuttaa kansanvaltaisten menettelytapojen kautta.

Alkiolaisuuteen kuuluu myös tasapainon hakeminen yksilön ja yhteiskunnan vastuiden välillä. Oikeisto painottaa yksilön, vasemmisto yhteiskunnan vastuuta.

Alkiolaisuus uskoo ihmisen kykyihin ja vastuuseen. Samalla se vaatii, että yhteiskunnan tulee huolehtia niistä ihmisistä, jotka eivät eri syistä kykene selviämään omin voimin.

Ja kuten Alkion sadan vuoden takainen puhe tässä talossa osoitti, alkiolaisuuteen kuuluu myös ekologian ymmärtäminen, luonnon pyhien lakien kunnioitus.

Alkio luotti lujasti kansanvaltaan. Hän saattoi nähdä jopa Maalaisliiton puoluekokouksen päätöksissä ”kansanvaiston jumalallisen merkityksen”.

Miten aate näkyi Maalaisliiton politiikassa? Se näkyi siinä, että Alkion Maalaisliitto oli radikaali uudistuspuolue. Syksyn 1917 eduskuntavaaleissa Maalaisliitto ajoi puolueista selvimmin Suomen itsenäisyyttä ja tasavaltaista hallitusmuotoa.

Maalaisliitto yritti myös viimeiseen saakka sovitella vasemmiston ja oikeiston välillä sata vuotta sitten. Aina marraskuuhun 1917 asti maalaisliitto haki yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena eduskunta julistautui Alkion ehdotuksesta ylimmän vallan haltijaksi Suomessa 15. marraskuuta 1917.

Samana iltana eduskunta hyväksyi vielä kunnallislait ja kahdeksan tunnin työajan. Alkion sovittelu saattoi estää vallankumouksen Suomessa hetkellä, jolloin sen onnistumiselle olivat paremmat edellytykset kuin tammikuussa 1918.

Tuon marraskuun 15. päivän jälkeen voimasuhteet SDP:ssä alkoivat kääntyä lopullisesti vallankumouksen kannattajien hyväksi. He saivat oppia ja yllytystä Venäjän bolsevikeilta, jotka olivat kaapanneet vallan Pietarissa 7. marraskuuta.

Samalla hävisivät edellytykset maalaisliiton ja SDP:n yhteistyölle. Eduskunta nimitti maalaisliiton ja muiden porvarillisten puolueiden äänillä Svinhufvudin senaatin marraskuun lopulla. Myös itsenäisyysjulistus hyväksyttiin eduskunnassa 6. joulukuuta porvarillisten puolueiden enemmistöllä.

Sisällissodassa Alkion maalaisliitto asettui maan laillisen hallituksen ja sen joukoiksi julistettujen suojeluskuntien puolelle. Puolueessa kuitenkin ymmärrettiin niitä yhteiskunnallisia syitä, jotka olivat johtaneet sotaan. Siksi maalaisliitto ryhtyi harjoittamaan sovintopolitiikkaa heti kun aseet olivat vaienneet.

Sovintopolitiikan syntysanat lausui maalaisliiton toinen voimamies, senaattori Kyösti Kallio Nivalan kirkossa vain muutamia viikkoja sodan päättymisen jälkeen 5.5.2018:

"Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä."

Sodan jälkeen voittajien rintama repesi kiistaan valtiomuodosta. Oikeisto kannatti monarkiaa ja Maalaisliitto tasavaltaa. Alkio pelkäsi, että monarkia olisi johtanut oikeiston ylivaltaan. ”Olen taistellut parhaan käsitykseni mukaan kuningasta vastaan koska minulla on syvä vakuutus siitä, että hänen ympärilleen kertyisivät kaikki nämä onnenonkijat, luokkavallanpitäjät ja pyytäjät, kansan ja ajatuksen vapauden sortajat”, Alkio kirjoitti päiväkirjassaan.

Oikeisto ajoi monarkiaa kaikin keinoin ja valitsi lokakuussa 1918 jopa saksalaisen prinssin kuninkaaksi eduskunnassa, jonka työstä sosiaalidemokraatit oli suljettu pois kansalaissodan jälkeen. Ennen kruunajaisia Saksa ehti romahtaa maailmansodassa, ja kuningasehdokas peruutti tulonsa. Sosiaalidemokraatit palasivat eduskunnan suurimmaksi ryhmäksi maaliskuussa 1919 järjestetyissä vaaleissa. Suomesta tuli tasavalta keskustavoimien ja parlamentaariseen työhön palanneiden sosiaalidemokraattien yhteistyöllä.

 

Hyvä juhlayleisö!

Viivähdin historiassa näin kauan aivan tarkoituksella. Maalaisliitto kasvoi suurpuolueeksi vuosien 1917-1919 välillä. Nuo vuodet kannustavat pohtimaan, mikä alkiolaisessa aatteessa on edelleen kestävää? Mitkä linjaukset olivat aikaansa sidottuja ja tämän päivän näkökulmasta vanhentuneita?

Ihmisyyden, humanismin puolustaminen on alkiolaisen aatteen kestävintä ydintä. Siksi puolustamme kaikkien ihmisten ihmisarvoa kielestä, ihonväristä, uskonnosta, asuinpaikasta tai kansallisuudesta riippumatta. Nämä ihmisyyden perusarvot eivät ole kaupan. Sen todistimme viime kesänä perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen.

Myös kansanvalta on ollut meille luovuttamaton perusarvo. Sitä olemme puolustaneet historian varrella niin vasemmalta kuin oikealtakin tulevia hyökkäyksiä vastaan.

Omalta osaltani haluan varjella Alkion perintöä pitämällä keskustan edelleenkin radikaalina uudistuspuolueena. Siksi olemme tällä hallituskaudella tehneet kipeitäkin ratkaisuja, joilla Suomen talous on käännetty nousuun. Siksi viemme läpi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, jota on odotettu jo kymmenen vuotta. Ja siksi me kehitämme uusia rahoitusmalleja, joilla Turun ja Helsingin välisen tunnin junan, Tallinnan tunnelin tai Jäämeren radan kaltaiset hankkeet voitaisiin toteuttaa tinkimättä teiden ja ratojen kunnossapidosta.

Uudistimme tässä hallituksessa myös koko poliittista johtamiskulttuuria. Laadimme strategisen hallitusohjelman, jota olemme toteuttaneet määrätietoisesti. Nyt olemme käynnistäneet keskustassa vahvan ohjelmatyön seuraavan vuosikymmenen suurten haasteiden voittamiseksi. Edessämme on hyvin mielenkiintoinen ja haastava aika, kun tekoälyn läpimurto muuttaa arkeamme ja työmarkkinoita. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on yksi seuraavan kauden suurimpia hankkeita.

Yksi eniten siteerattuja ja kenties eniten väärin ymmärrettyjä sitaatteja on Alkion vaatimus, että puolue ei saa unohtaa köyhän asiaa. Se ei tarkoita vain sosiaalipalveluiden tai sosiaalisten tulonsiirtojen kasvattamista. Se tarkoittaa myös sitä, että tuemme ihmisten kykyä auttaa itse itseään.

Alkio ymmärsi terveen taloudenpidon merkityksen. Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja, nyt jo edesmennyt Outi Ojala ilmaisi aikoinaan hyvin alkiolaisen ajatuksen, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä.

Aatetta ei pidä museoida sillä tavoin, että toistaisimme vain sellaisenaan sata vuotta sitten sanottua. Aatetta pitää soveltaa kunkin ajan olosuhteisiin. Tänään meidän on pohdittava esimerkiksi sitä, millaisia eväitä alkiolaisuus antaa keskustalaiselle kaupunkipolitiikalle.

Alkio suhtautui kaupunkeihin ja kaupungistumiseen kriittisesti. On kuitenkin hyvä muistaa, millaisissa olosuhteissa hän eli ja arvioi kaupunkeja.

Teollistumisen alkuvaiheissa elämä kaupungeissa oli varsin kovaa. Alkiokin viittaa alle kymmenvuotiaisiin lapsiin, joita käytettiin teollisuuden työvoimana Englannissa. Kaupungeissa syntyivät myös ne väkivaltaiset vallankumousaatteet, jotka pääsivät voitolle Suomen työväenliikkeessä 1917-1918. Ja kaupungeissa kukoisti ensimmäisen maailmansodan aikana myös kaikenlainen keinottelu, jota Alkio kavahti.

Alkio unelmoi keskuksiin kertyneiden ihmisjoukkojen paluusta maalle, viljelemään ja varjelemaan maata. Hän ennakoi kaupunkikulttuurin romahdusta. Uusi kulttuuri syntyisi maaseudulla, yhteydestä maahan.

Alkion visiossa tehtaat oli sijoitettava maalle niin että työläiset voivat harjoittaa lisäksi pienimuotoista viljelyä.

Maalaisliiton myöhemmätkin johtajat ovat pyrkineet jalostamaan Alkion visioita ihmisen ja luonnon yhteyden tärkeydestä erityisesti yhdyskuntasuunnittelussa ja asuntopolitiikassa. Esimerkiksi sopii teidän piirinne historian merkittävin poliitikko, V. J. Sukselainen. Hän nojasi aikansa johtavien yhdyskuntasuunnittelijoiden ja arkkitehtien ideoihin puutarhakaupungeista ja oli keskeisesti vaikuttamassa Tapiolan puutarhakaupungin toteuttamiseen.

Alkiota lukemalla voisi helposti päätyä siihen käsitykseen, että kaupungistuminen on kielteinen ilmiö, jota pitää vastustaa kaikin voimin. On kuitenkin virhe tulkita, että alkiolaisuus velvoittaisi meitä tänään vastustamaan kaupungistumista.

Alkion aatteen ytimessä on ihmisyyden, humanismin puolustaminen. Ihmisyysaate voi menestyä ja on menestynytkin myös kaupungeissa. Kaupunkiympäristö tarjoaa parhaimmillaan erinomaiset edellytykset ihmisen henkiselle kasvulle, vapaudelle ja luovuudelle.

Ei ole sattumaa, että esimerkiksi korkeimman opetuksen laitokset ovat kaupungeissa. Maalaisliitto-keskusta on soveltanut luovasti Alkion ihmisyysaatetta ajamalla esimerkiksi korkeakoululaitoksen hajauttamista, jota voi pitää suomalaisen aluepolitiikan parhaana saavutuksena.

Kun tunnustamme kaupunkien vahvuudet, voimme puuttua myös kaupungistumisen aiheuttamiin ongelmiin.

Ylivoimaisesti suurin haaste kaupungistumiselle on luettavissa tuosta Alkion sadan vuoden takaisesta puheesta. Alkion mainitsemat ”luonnon viitoittamat lait” ovat edelleen pyhiä. Ilmastonmuutos asettaa erittäin kovat reunaehdot koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kuivuus ja erilaiset sään ääri-ilmiöt uhkaavat tehdä suuria alueita viljelykelvottomiksi. Ruokakysymys nousee yhdeksi maailmanpolitiikan polttavammista ongelmista.

Puhdas vesi, puhdas ilma, puhdas ruoka ja puhdas energia nousevat arvoon arvaamattomaan lähivuosikymmenten aikana. Tästä näkökulmasta alkiolaisuus ei ole mitään maaseuturomantiikkaa vaan voimme ammentaa siitä edelleen vastauksia ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin. Kaupunkiviljelyn suosion kasvua voi pitää yhtenä heikkona signaalina siitä, millaisia ratkaisuja tulevaisuudessa tarvitaan.

Alkiolaisuus tarjoaa vastauksia myös kaupungistumisen sosiaalisiin ongelmiin. Maailmanlaajuinen muuttoliike kaupunkeihin katkoo sosiaalisia suhteita ja luo juurettomuutta. Sadat miljoonat ihmiset maksavat kovaa hintaa globaalin talouden toiminnasta. Esimerkkejä tästä löytyy läheltä ja kaukaa.

Alkiolaisuus on voimakkaasti yhteisöllinen aate. Siksi meillä on paljon annettavaa myös kaupunkien suurimpien ongelmiin. Keskustan on kyettävä tarjoamaan myös kaupungeissa samanlaisia kohtaamisen paikkoja, joita olemme tarjonneet maaseudulla yli sata vuotta.

Toisin kuin kilpailijat antavat ymmärtää, keskustan aluepolitiikka palvelee kaupungistuvaan Suomen etuja. Haluamme vahvistaa yrittämisen ja elämisen edellytyksiä kaikissa maakunnissa niiden luontaisten vahvuuksien varassa. Myös kaupunkien kasvu on tasapainoisempaa, jos työtä ja toimeentuloa on tarjolla muuallakin kuin muutamassa suuressa keskuksessa.

Aluepolitiikan osalta uskallan sanoa, että tämän päivän keskusta harjoittaa hyvin alkiolaista politiikkaa. Sen tulokset näkyvät nyt kaikkialla Suomessa. Työttömyys vähenee nopeasti ja uusia työpaikkoja syntyy kaikissa maakunnissa.

 

Hyvät aatesisaret ja veljet!

Tulen siihen johtopäätökseen, että kaupungistuminen on megatrendi, joka koskettaa Suomeakin. On kuitenkin poliittisen valinnan kysymys, millaista kaupungistumista ajamme. Keskusta tarjoaa tässä oman vaihtoehtonsa, jota olen edellä luonnehtinut.

Lisäksi on vielä todettava, että kaupungistuminen ja keskittyminen eivät ole keskustan näkökulmasta sama asia. Kaupungistumisen ei tarvitse merkitä keskittymistä.

Aatteemme pohjalta emme voi hyväksyä ajatusta, että Suomessa keskityttäisiin vain yli 50 000 asukkaan kaupunkien elinvoiman vahvistamiseen. Me pidämme tärkeinä myös niin sanottujen seutukaupunkien roolia.

Ja mikä tärkeintä, torjumme ylipäätään kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Ihmiset ovat osoittaneet myös elämänvalinnoillaan, että tällainen vastakkainasettelu on keinotekoista ja turhaa. Monet kaupungeissa asuvat pitävät tärkeinä yhteyksiä luontoon ja maaseutuun. Toisaalta myös maaseudun elämäntavat kaupungistuvat monessa suhteessa.

 

Hyvä juhlayleisö!

Poliittiset vastustajat antoivat Alkiolle pilkkanimen profeetta. Ajan oloon siitä muodostui kunniakas arvonimi. Mutta Alkiokaan tuskin osasi ennustaa, että hänen perustamansa puolue olisi sata vuotta myöhemmin maan suurin puolue tai että tässä samassa talossa Alkion läsnäollessa perustettu piirijärjestö juhlisi satavuotista taivaltaan.

Alkio antoi kuitenkin tässä talossa sen reseptin, jolla maalaisliitto-keskusta on menestynyt. Se on hyvin yksinkertainen. Sen ainesosat ovat vahva aate ja sen perustalle rakennettu käytännön politiikka. Tällä reseptillä Turun VPK-talolla voidaan juhlia myös seuraavan sadan vuoden kuluttua, sikäli kun talo pidetään kunnossa.

EU:n on suunnattava katse tulevaisuuteen

Perjantai 23.2.2018 klo 13:35

Julkaistu HS:n vieraskynässä 23.2.2018

Niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin on päästy kriisien jälkeen vahvaan kehittämisen vaiheeseen. Suomen esimerkki osoittaa, että muutosten tekeminen on kivuliasta, mutta se kannattaa. Sama pätee nyt Eurooppaankin. Unionille valmistellaan budjettia seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Tämän viikon päämiesten ylimääräisessä huippukokouksessa Brysselissä aiheina ovat vuosien 2021–2027 rahoituskehykset ja institutionaaliset kysymykset. 

Vaikuttaminen niihin on nyt täydessä vauhdissa. Tilannetta muuttaa suuren nettomaksajan Britannian lähtö unionista. Lähtö tarkoittaa vuosittain 19 miljardin euron vähennystä EU-budjettiin tehtäviin maksuihin. Nettona vähennys on noin 11 miljardia euroa vuodessa.

EU:n budjetti seitsemäksi vuodeksi on tällä kaudella ollut hieman runsaat 1000 miljardia euroa. Se on noin prosentti jäsenvaltioiden bruttokansantulosta. Suomi maksaa tällä kaudella EU-budjettiin vuosittain noin kaksi miljardia euroa ja saa sieltä maksuja noin 1,5 miljardia euroa. Suomi kuuluu niin sanottuihin nettomaksajiin.

Kamreerimainen laskelma on kuitenkin väärä tapa lähestyä EU:n kehittämistä. Suomi hyötyy suuresti EU:n sisämarkkinoista ja muun muassa yhteisestä kauppapolitiikasta. Olen aika varma, että britit tulevat vielä kaipaamaan niitä.

Suomen on keskityttävä neuvotteluissa ja ennakkoon vaikuttamisessa kahteen asiaan: budjetin kokonaistasoon ja unionin rahanjakopolitiikan valintoihin. Lopputuloksen pitää viedä sekä Eurooppaa että Suomea eteenpäin. Lopulliset päätökset rahoituskehyksistä tehdään todennäköisesti puheenjohtajakaudellamme loppuvuodesta 2019.

Suomen lähtökohta on, että Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa. Tulevaisuuden 27 jäsenmaan unionin pitää pärjätä pienemmällä budjetilla. Suomen kanta tarkoittaa, että EU:n budjetin taso asetettaisiin hieman yli yhteen prosenttiin bruttokansantulosta. Tämä leikkaisi EU-budjettia. Suomen jäsenmaksu kasvaisi joka tapauksessa talouskasvun seurauksena.

Hallituksen linjausten mukaisesti Suomi tavoittelee suhteellisesti suurempaa osuutta maatalous- ja koheesiopolitiikan rahoista. Maatalous- ja koheesiopolitiikan osuus on kaksi kolmasosaa EU:n budjetista. Lisäksi unionin budjetin on vastattava paremmin ajankohtaisiin tarpeisiin, kuten tutkimukseen ja tuotekehitykseen, osaamiseen, työllisyyteen ja kasvuun.

Myös puolustusyhteistyö ja muuttoliike tarvitsevat rahoitusta. EU-rahoja on käytettävä vastuullisesti ja lompakon nyöristä kiinni pitäen. Emme ole silti asemoituneet kaikkein tiukimpaan nettomaksajien ryhmään. Kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla uskomme, että yhteistyö tuo lisäarvoa koko Euroopalle.

Euroopan unionin rahoitukseen on tuotava jatkossa vahvemmin myös ehdollisuuden elementti. On huomioitava yhteisten sääntöjen noudattaminen, vastuunkanto ja yleiset oikeusvaltioperiaatteet. Jotta Eurooppa voi saavuttaa enemmän, kaikkien on sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen eurooppalaiseen arvopohjaan.

Institutionaalisten kysymysten osalta Suomi on pitänyt luonnollisena, että Britannian lähdön seurauksena budjetin lisäksi pienennetään myös Euroopan parlamentin kokoa. Parlamentti taas on lähtenyt siitä, että osa paikoista (27) jaettaisiin jäsenmaille. Parlamentilla on tässä asiassa aloiteoikeus. Suomikin saisi tuolloin yhden lisäpaikan.

Parlamenttipaikkojen lisääminen edellyttää Eurooppa-neuvoston yksimielisyyttä ja Euroopan parlamentin hyväksyntää. Mikäli Suomi saa yhden lisäpaikan, pidän huolen siitä, että asiassa kuullaan myös ahvenanmaalaisten näkemyksiä.

Komission kokoonpanossa Suomi pitää hyvin tärkeänä, että kaikilla jäsenmailla on vastedeskin komissaari. En pidä järkevänä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajuuksien yhdistämistä. Itsenäinen ja vahva komissio on yleensä ollut pienen jäsenvaltion etu. 

Nykyisen komission aikana on otettu ensimmäisiä askeleita oikeaan suuntaan – EU:ssa on alettu keskittyä olennaiseen. Tällä tiellä Suomen on helppo antaa täysi tukensa yhteisille instituutioille. Eurooppalaiset, suomalaiset mukaan lukien, voittavat. Paremmin kohdennetuilla panoksilla voimme tehdä Euroopasta paremman.

1000 päivää täynnä - tulokset puhuvat puolestaan

Keskiviikko 21.2.2018 klo 8:06

Kolumni julkaistu Suomenmaassa 21.2.2018

Han­ka­las­ta läh­tö­ti­lan­tees­ta ja ko­vis­ta epäi­lyis­tä sekä vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta 1 000 päi­väs­sä on saa­tu hyvä muu­tos ai­kai­sek­si.

Stra­te­gi­nen hal­li­tu­soh­jel­ma on osoit­ta­nut toi­mi­vuu­ten­sa. Tu­lok­set pu­hu­vat puo­les­taan.

Erityisen iloi­nen olen eri­no­mai­ses­ta työl­li­syys­ke­hi­tyk­ses­tä. Nyt työl­li­syy­sas­te (70,9 %) on jo yli ta­voi­teu­ran, joka joh­taa hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tee­seen 72 % vaa­li­kau­den lo­pus­sa.

Lu­vut ovat kor­keim­mal­la ta­sol­la 27 vuo­teen.

Vuo­si sit­ten mi­nua hiil­los­tet­tiin, et­tä vie­lä­kö us­kon työl­li­syys­ta­voit­tei­siin, kun ku­kaan asi­an­tun­ti­ja ei sii­hen us­ko. Vas­ta­sin, et­tä kuka sii­hen us­koo el­len minä. Työl­li­syys pa­ra­nee koko maas­sa. Tämä ja li­sään­ty­neet in­ves­toin­nit ovat kes­tä­vää alu­e­po­li­tiik­kaa.

Emme pel­käs­tään pääs­seet Eu­roo­pan ta­lous­kas­vuun mu­kaan, vaan olem­me nyt Eu­roo­pan kär­ki­kas­tis­sa.

Vel­kaan­tu­mi­nen on jo tait­tu­nut, ve­ro­as­te las­ke­nut ja suu­ret uu­dis­tuk­set ete­ne­vät. Ve­lak­si elä­mi­nen jul­ki­ses­sa ta­lou­des­sa lop­puu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Pa­ran­tu­nut ti­lan­ne al­kaa nä­kyä pik­ku hil­jaa myös suo­ma­lais­ten ar­jes­sa.

Eri­tyi­sen iloi­nen olen pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rän pie­ne­ne­mi­ses­tä. Joka nel­jän­nen pit­kä­ai­kais­työt­tö­män työt­tö­myys on päät­ty­nyt.

Olemme saa­neet tei­den kor­jaus­ve­lan kas­vun py­säy­tet­tyä ja pää­tet­tyä mit­ta­vas­ta in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­ta koko maa­han. Yri­tys­ten ra­hoi­tu­sa­se­ma on pa­ran­tu­nut, työ­mark­ki­noi­ta on uu­dis­tet­tu.

Nor­mien pur­ka­mi­nen al­kaa myös nä­kyä kaik­kien ar­jes­sa.

Kai­ken tä­män li­säk­si olem­me toi­meen­pan­neet mer­kit­tä­vän ym­pä­ris­töst­ra­te­gi­an il­mas­to­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Eu­roo­pan suu­ret krii­sit ovat hel­pot­ta­neet. Suo­mi on ol­lut ak­tii­vi­nen vai­kut­ta­ja suu­riin ky­sy­myk­siin. Esi­mer­kik­si puo­lus­tu­syh­teis­tön sy­ven­tä­mi­ses­sä nä­kyy Suo­men vah­va kä­den­jäl­ki, sa­moin kuin di­gi­ta­li­soin­nis­sa ja kei­no­ä­lyn ot­ta­mi­ses­sa EU:n agen­dal­le.

Olen täs­sä työs­sä mu­ka­na tu­los tai ulos -hen­ges­sä. Nyt voin sa­noa, et­tä tu­lok­set on saa­vu­tet­tu tai saa­vu­te­taan. Täl­lä pe­rus­teel­la tein pää­tök­sen ol­la ke­säl­lä puo­lu­e­ko­kouk­sen käy­tet­tä­vis­sä. Nyt kat­som­me vah­vas­ti eteen­päin. Mi­ten löy­däm­me li­sää nii­tä kei­no­ja, mil­lä jo­kai­nen suo­ma­lai­nen pää­see osal­li­sek­si pa­ran­tu­nee­seen ti­lan­tee­seen. Tä­män­kin saam­me kun­toon, kun jul­ki­sen ta­lou­den poh­ja on nyt ai­van eri kuin kol­me vuot­ta sit­ten si­ni­pu­na­hal­li­tuk­sen jäl­jil­tä.

Hal­li­tuk­sen tu­hat en­sim­mäis­tä päi­vää ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pää­mi­nis­te­ri­nä ovat ol­leet ras­kaat. Mut­ta saa­vu­te­tut tu­lok­set pal­kit­se­vat ja an­ta­vat us­koa eteen­päin. Olen myös nöy­rän kii­tol­li­nen kes­kus­ta­vä­el­le kan­nus­tuk­ses­ta - se on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­kei­na päi­vi­nä.

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2018 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Keskiviikko 14.2.2018 klo 14:19

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies! Ärade Talman!

Suomen satavuotisjuhlat onnistuivat viime vuonna yli odotusten. Teimme juhlavuoden yhdessä.

Republiken Finland fyllde i fjol hundra år. Jubileumsåret lyckades över förväntan. Vi skapade jubileumsåret tillsammans.

Nyt vietämme kansakuntaa repineen sisällissotamme 100-vuotismuistovuotta, vietetään sekin yhdessä. Eduskunnassa pidetyssä muistohetkessä puolueiden puheenjohtajat pitivät yhteisen puheenvuoron. Korostimme sovinnon, demokratian, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja eheyden merkitystä.

Sovintopolitiikan syntysanat lausui senaattori Kyösti Kallio Nivalan kirkossa 5. toukokuuta 1918, vain muutamia viikkoja taisteluiden päättymisen jälkeen:

"Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.”

Sata vuotta sitten rajalinja kulki punaisten ja valkoisten välillä. Tänään meidän on estettävä uusien railojen repeäminen.

Arvoisa puhemies!

Hallitus lähti takamatkalta aloittaessaan kautensa. Suomen talous oli ollut pitkään pakkasella.  Voidaan puhua menetetystä vuosikymmenestä.

Regeringsprogrammet är ett program för förändring. Målsättningen är klar. Metoderna kan variera och de kan vid behov ändras.

Lähdimme paikkaamaan 10 miljardin kestävyysvajetta. Tavoitteena oli hoitaa tästä neljä miljardia säästöillä, neljä miljardia isoilla uudistuksilla ja loput talouskasvulla sekä kilpailukykysopimuksella.

Päätökset säästöistä on tehty. Sote- ja maakuntauudistuksen viimeinen palanen, valinnanvapaus, tulee eduskuntaan maaliskuussa. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy suurimman reformin sodan jälkeen nyt kevätkaudella. Kuntamiljardi on laajennettu koskemaan koko julkisen sektorin toimintaa ja tuottavuutta. Kokonaisuudesta tehdään viimeiset päätökset kevään kehysriihessä.

Talous- ja työllisyyskehitys on hyvällä uralla. Talous kasvaa euromaiden kärjessä. Ennakkotiedon mukaan Suomen talous kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä lähes neljän prosentin vauhtia. Kilpailukykysopimuksen ja muiden toimien yhteisvaikutuksesta myös yritysten investointihalukkuus on kasvanut.

Hallitusohjelman viisi suurinta talouspoliittista tavoitetta on joko jo saavutettu tai ollaan saavuttamassa: 

 1. Velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä. Tämä on jo taittunut.
 2. Velaksi eläminen loppuu vuonna 2021. Tavoitteen saavuttamisessa ollaan oikealla uralla.
 3. Kokonaisveroaste ei nouse. Se on jo kääntynyt laskuun.
 4. Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. Jos kehitys jatkuu tällaisena, tavoite saavutetaan etuajassa. Parasta tässä on, että hyvä työllisyyskehitys näkyy ja tuntuu koko maassa.
 5. Tavoite neljäksi vuodeksi oli 110 000 työllistä lisää. Kahden vuoden aikana joulukuusta 2015 joulukuuhun 2017 työllisten määrä on lisääntynyt 74 000. Tämäkin tavoite on siis tavoiteuralla.

Arvoisa puhemies!

Hallitus on toteuttanut strategisia tavoitteita kärkihankkeilla.

Ohjasimme 600 miljoonaa yritysten kasvurahoitukseen osana yrittäjyyspakettia.

Säädöksiä sujuvoitetetaan kansalaisten arjen helpottamiseksi ja hallintoa kevennetään.

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019.

Hallituksen tavoitteena on, että suomalaisten osaamis- ja koulutustaso nousee ja että Suomi on osaamisen, koulutuksen ja modernin oppimisen mallimaa. Tämä hallitus uudistaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia vahvisti kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle ja siirtymiselle kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Valmistelemme lainsäädäntöä kivihiilestä luopumiseksi, puolitamme fossiilisen tuontiöljyn käytön ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa yli 50 prosentin. Kun ilmasto jatkaa lämpenemistään ja meret täyttyvät muoviroskasta, tarvitaan suomalaista biotalouden osaamista enemmän kuin koskaan.

Puolitamme myös liikenteen päästöt.

Liikenneverkon korjausvelan kasvu on pysäytetty. Alueille ja yrityksille merkittäviä väylien investointihankkeita on käynnistetty eri puolilla maata. Näillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Pyrimme hahmottamaan, kuinka liikenneverkkoa tulisi tulevaisuudessa kehittää ja rahoittaa. Odotan parlamentaariselta ryhmältä kunnianhimoisia tuloksia.

Valtion omistajapolitiikkaan on saatu vauhtia. Aktiivisen omistajaohjauspolitiikan ja talouskasvun ansiosta valtion pörssiomistusten arvo on kasvanut noin viidellä miljardilla eurolla.

Yksittäisenä pelastusoperaationa on mainittava Terrafame. Kainuussa on kaivoksen ansiosta noin 1500 työpaikkaa enemmän kuin ilman määrätietoisia toimiamme vaikeassa tilanteessa.

Arvoisa puhemies!

Kevätkaudella hallitus antaa eduskunnalle runsaat 100 esitystä ja viisi valtioneuvoston selontekoa.

Tiedustelulakikokonaisuus on jo täällä. Kiitän parlamentaarista seurantaryhmää yhteistyöhakuisesta työstä ja toivon sen jatkuvan myös esityksen käsittelyssä.

Maakunta- ja sote-uudistuksesta hallitus antoi vuosi sitten keväällä esityksen. Valinnanvapauslaki annetaan maaliskuun alussa. Lisäksi hallitus antaa kevään aikana muita uudistukseen liittyviä esityksiä kuten maantielaki ja aluekehitys- sekä kasvupalveluja koskevat lait.

Maakuntien tosiasiallinen toiminta käynnistyy 1.1.2020. Tätä ennen niiden on tehtävä tärkeitä linjauksia. Siksi hallitus on linjannut, että maakuntavaalit järjestetään ensi lokakuussa ja päättäjät aloittavat työnsä vuoden 2019 alusta.

Varhaiskasvatuslain tarkoitus on panostaa laatuun, nostaa henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttää tehtävänimikkeitä.

Uuden lukiolain lähtökohta on vahva yleissivistys. Nykyinen oppiainejako säilyy, mutta oppiainerajat ylittävä yhteistyö mahdollistuu. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa tiivistyy. Lukiolaisten hyvinvointiin panostetaan lukioon tulevalla erityisopetuksella sekä henkilökohtaisemmalla ohjauksella.

Työaikalaki päivitetään vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita. Esitys annetaan alkukesästä.  Se lisää mahdollisuuksia joustaviin työaikajärjestelyihin ja edistää paikallista sopimista.

Arvoisa puhemies!

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi 72%:n työllisyysastetavoite on välitavoite. Seuraavan hallituskauden tavoitteeksi pitää asettaa 75%:n työllisyysaste.

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on seuraavan vaalikauden suuri uudistus.  Hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan perusturvan kokonaisuudistusta. Tässä työssä myös oppositio on mukana.

Hallitus pureutuu myös tarkemmin työttömyyden rakenteeseen. Selvitämme pitkäaikaistyöttömien tilannetta: sitä, miten monella heistä on alentunut työkyky ja millä keinoin heidät voitaisiin saada takaisin työmarkkinoille.

Globalisaatio ja teknologian murros, kuten tekoäly, muuttavat käsitystämme työstä ja työmarkkinoista. Monien suomalaisten pitää täydentää osaamistaan. Erityisen suuri haaste kohdistuu pelkän peruskoulun varassa oleviin yli 620 000 henkilöön, joiden työllisyysaste on vain noin 40 prosenttia. Laadukas peruskoulu antaa meille vahvan pohjan selviytyä tästäkin haasteesta.

Hallitus on rahoittanut merkittävästi muuntokoulutusohjelmia.  Yhdessä korkeakoulujen kanssa luodaan uusia malleja avoimen opiskelun ja elinikäisen oppimisen lisäämiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tästä annetaan syksyllä esitykset.

Sallimme työttömien omaehtoisen opiskelun 6 kuukaudeksi ilman tarveharkintaa.

Arvoisa puhemies!

Hallitus tekee tänä vuonna keskustelukiertueen EU:n tulevaisuudesta. On tärkeä saada suomalaiset tiiviimmin mukaan EU-keskusteluun.

Euroopan unionin tulevien vuosien suuret kysymykset käsittelevät tavalla tai toisella turvallisuutta.

Myös turvallisuuden pohjana on menestyvä eurooppalainen talous, joka luo työtä ja turvaa suomalaisille. Euroopan talous- ja rahaliiton kehittäminen on tässä ratkaiseva tekijä.

Uudistuksia tarvitaan, ja Suomi ajaa niitä aktiivisesti. Kiireellisimpiä tehtäviä ovat pankkiunionin viimeistely, markkinakurin vahvistaminen, valtioiden tosiasiallisen velkajärjestelyn mahdollistaminen ja kansallisten rakennemuutosten läpivienti.

Lisäksi on ratkaistava, miten jäsenmaiden oma vastuu talouspolitiikasta saadaan tasapainoon riskien vähentämisen ja riskien jakamisen kanssa.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kehitetään ja olemme siinä mukana. Hallitus jatkaa aktiivista ja määrätietoista toimintaa EU:n puolustusyhteistyön syventämiseksi. EU-maat ovat meille tärkeitä kumppaneita myös radikalisaation ja kyberuhkien torjumisessa.

EU-NATO -yhteistyö etenee. Suomeen aloitteestamme perustettu hybridiosaamiskeskus on hyvä esimerkki kaikkia hyödyttävästä yhteistyöstä.

Turvallisuuteemme vaikuttavat myös ilmastopolitiikan ja maahanmuuton haasteet. Olemme tässäkin enemmän yhdessä kuin yksin. Ilmastopolitiikassa EU:n on vahvistettava johtajuuttaan.

Rahoituskehysneuvotteluista on tulossa vaikeat Iso-Britannian jättämän budjettiaukon myötä. Mielestämme aukkoa ei pidä täyttää. Emme kuitenkaan ole tiukimmassa nettomaksajien ns. prosenttiryhmässä. Meillä on joustonvaraa ja vaikutamme kokonaisuuteen.

EU-rahoituksen pitää jatkossakin tukea talouskasvua, työllisyyttä ja osaamista. Sen tulee vastata paremmin ajankohtaisia tarpeita, kuten muuttoliikettä ja puolustusyhteistyötä. Tutkimus- kehitys- ja innovaatiorahoituksen suhteellista tasoa pitää lisätä.

Suomi haluaa turvata elinvoimaisen maatalouden kaikkialla Euroopassa sekä mahdollistaa alue-ja rakennepolitiikan jatkon myös Suomessa.

Runsaan vuoden päästä Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana. Hyödynnämme puheenjohtajuuden tehokkaasti ja nostamme esille Suomelle tärkeitä teemoja. Kutsun eduskuntapuolueet sovitusti mukaan puheenjohtajuuden valmisteluun. Järjestän ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun valmistautumisesta14.3. Valmistelussa oppositio pidetään mukana, Suomen ohjelmasta päättää lopullisesti seuraava hallitus.

Arvoisa puhemies!

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa korostuu oman lähialueemme vakauden tärkeys. Edistämme sitä muun muassa jatkamalla määrätietoisesti yhteistyötä Ruotsin kanssa. Pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on jatkossakin tärkeää.

Lähialueemme vakauteen vaikuttaa Ukrainan tilanne, johon ei ole näkyvissä helpotusta. Suomi seisoo vahvasti EU:n yhteisen Venäjä-politiikan takana. Samalla pidämme tärkeänä kahdenvälistä Venäjä-suhteen hoitoa.

Jatkamme myös NATO-yhteistyötä puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti.

Näissä oloissa korostuu arktisen neuvoston merkitys yhteistyön foorumina. Olemme korostaneet puheenjohtajuuskaudellamme Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Samalla teemme tunnetuksi arktista osaamistamme.

Terrorismi pysyy kansainvälisen politiikan asialistalla, vaikka äärijärjestö ISIL on lähes lyöty. Se uhkaa silti edelleen maiden sisäistä turvallisuutta.

Arvoisa puhemies!

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on sen yhtenäisyys. Mahdollisimman monen suomalaisen on tunnettava aidosti olevansa osa yhteiskuntaamme.

Professori Juho Saaren työryhmä on etsinyt uusia keinoja eriarvoisuuden kitkemiseksi. Lupasin joulukuun eduskuntakeskustelussa, että kutsun eduskuntapuolueet kuulemaan työryhmää sen työn tuloksista maaliskuussa. Kutsu saapuu näinä päivinä.

Arvoisa puhemies!

Tämän salin tehtävänä on luoda edellytyksiä sille, että yhteiskunnallinen eheys säilyy. Tämä säilyköön meillä kaikilla erityisen kirkkaana mielessä juuri tänä vuotena.

Ärade talman!

Vi som sitter i denna sal har till uppgift att skapa förutsättningar för fortsatt sammanhållning i vårt samhälle. Låt oss alla hålla detta i minnet just i år.  

Lopuksi käytän vielä tilaisuutta hyväkseni toivottamalla koko eduskunnalle hyvää ystävänpäivää!

Pääministeri Juha Sipilä Kainuun Sanomien satavuotisjuhlassa

Tiistai 13.2.2018 klo 21:04

Hyvät kainuulaiset, arvoisa juhlayleisö!

Kun sain kutsun tähän juhlaan, mietin, että pitäisikö minun ihan ensimmäiseksi pahoitella ja pyytää anteeksi.

Kyllä, kuulitte oikein.

Voisin pahoitella sitä, että olin omalta pieneltä osaltani vauhdittamassa sitä teknologian murrosta, joka on perusteellisesti muuttanut sanomalehdistön toimintaympäristöä ja aiheuttanut mittavia sopeutumisongelmia.

Tuon muutoksen voi tiivistää siihen, että vielä kolmekymmentä vuotta sitten sanomalehteä luettiin paperiversiona pirtin pöydässä aamukahvin kera. Sitä minäkin luin sekä lapsuudenkodissani Puolangalla että armeija-aikana Hoikankankaan sotkussa. Kainuun Sanomista luettiin, mitä tärkeää maailmassa ja maakunnassa on tapahtunut ja mitä siitä piti ajatella.

Nyt uutisia selataan älykännykästä, joka kulkee taskussa. Verkossa kulkee tietoa enemmän kuin koskaan. Samalla se on ristiriitaisempaa kuin koskaan.

Tämän teknologisen murroksen veturit voidaan sijoittaa Yhdysvaltain piilaaksoon. Sieltä on lähtöisin myös muutoksen avainsana, disruptio. Sanalle ei löydy oikein hyvää suomenkielistä vastinetta. Voisimme puhua vaikka muljautuksesta. Muljautuksessa jonkun toimialan ehdot muuttuvat nopeasti ja dramaattisesti niin, että entiseltä liiketoiminnalta putoaa pohja pois. Kainuulaisittain joku liiketoiminta menee häneksi eli epäonnistuu.

Disruption kouluesimerkki on ruoan säilytys. Maustekauppa nousi 1500-luvulla maailman suurimmaksi liiketoiminnaksi. Yrittäjät ansaitsivat satumaisia omaisuuksia rahtaamalla kaukomailta mausteita Eurooppaan. Eihän mausteet lihan pilaantumista estäneet mutta peittivät pahan maun.

Sitten joku keksi, että jäähdytetty liha säilyi paremmin. Maustekauppiaiden liiketoiminnalta putosi pohja, kun pohjoisesta alettiin rahdata jäätä lihansäilytysvarastoihin. Tätä teknologiaa sovellettiin meilläkin vielä 1960-luvulla maidon säilytykseen maatiloilla.

Seuraavan askelen ehkä arvaattekin. Joku keksi, että jäät voitiin sijoittaa eristeeksi pienempiin laatikoihin. Kun vielä keksittiin, että jäätä voi tehdä myös keinotekoisesti, putosi pohja pohjoisen jäiden rahtaamiseen perustuvalta liiketoiminnalta. Nyt joka kodissa on jääkaappi.

On huomattava, että tarve oli koko ajan sama, saada ruoka säilymään. On todennäköistä, että jääkaappi ei jää viimeiseksi teknologiaksi, jolla tätä tarvetta tyydytetään.

Sanomalehdistön kehitys on myös hyvä esimerkki disruptiosta eli muljautuksesta.

Paperille painettu sanomalehti nousi tiedonvälityksen tärkeimmäksi työvälineeksi 1800-luvulta lähtien. Sata vuotta sitten puolueet perustivat kilvan sanomalehtiä kaikkiin maakuntiin.  Näin syntyi myös Kainuun Sanomat. Sen ensimmäisen numeron ohjelmajulistuksessa kerrottiin, että lehti noudattaa Maalaisliiton ohjelmaa.

Sotien jälkeen lehtikilpailut ratkesivat niin, että kaikkiin maakuntiin jäi selkeä ykköslehti. 1980-luvulta lähtien ne katkoivat viralliset puoluesiteensä yksi toisensa jälkeen ja julistautuivat sitoutumattomiksi. Valta-asemaan nousseet lehdet ymmärsivät, että niiden pitää palvella kaikkia lukijoitaan puoluekantaan katsomatta.

Sanomalehti kesti radion ja television haasteet. Sanomalehden valmistuksen tekniikka kehittyi ja kustannukset pienenivät. Painokoneista tuli nopeampia. Näyttöpäätteiden tulo toimituksiin hävitti latojien ja oikolukijoiden ammattikunnat.

Maakunnan ykköslehden liiketoimintamalli oli todella selkeä ja hyvin tuottava. Sen levikki kattoi suurimman osan maakunnan talouksista. Ilmoittajat saivat omat viestinsä tehokkaasti läpi mainostamalla ykköslehdessä. Kasvavilla levikki- ja ilmoitustuloilla oli mahdollista vahvistaa toimitusta, mikä paransi lehden laatua, mikä kasvatti edelleen tilaajien määrää ja ilmoitustuloja.  Omistajatkin saivat osansa. Näin syntyi positiivinen kierre.

Olen kuullut vanhempien kustantajien ja päätoimittajien muistelevan kaiholla kultaisia vuosia, jotka kestivät 1990-luvun alkuun saakka. Maakunnan ykköslehden kustantaminen oli pitkään kuin olisi saanut luvan painaa rahaa.

Sitten tuli disruptio eli muljautus. Muutos perustui langattomaan tiedonvälityksen ja internetin kehittymiseen. Sanomalehden liiketoiminta uhkasi mennä häneksi.

Tuhannet insinöörit eri puolilla maailmaa kehittivät 1970-luvulta lähtien langattoman tiedonvälityksen teknologiaa. Olin yksi heistä. Me insinöörit olemme tunnetusti hyvin empaattisia, osaamme asettua jopa elektronin asemaan. Tiedämme ja tunnemme, miten ne ajattelevat. No, empaattisia tai ei, työmme tuloksena kännykät tekivät läpimurtonsa 1990-luvulla.

Internetin kehityksessä toistui sama kaava ehkä vieläkin nopeampana. Verkossa olevan tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Erityisesti liikkuvan kuvan läpimurto verkossa on ollut käsittämättömän nopea. Viime vuonna suosituinta musiikkivideota katsottiin Youtubesta 4,5 miljardia kertaa.

Kolmantena muutoksen ajurina pitää nostaa esiin vielä sosiaalinen media.

Lopputulemana on, että yhden sanomalehden uutisten ja mielipiteiden sijasta voimme saada nyt tietoa tuhansista tiedotusvälineistä ympäri maailmaa. Sen lisäksi voimme saada muuta, enemmän tai vähemmän luotettavaa tietoa miljoonista lähteistä. On syntynyt vieläpä kokonainen elinkeinohaara levittämään väärää tietoa, jolla voidaan horjuttaa jopa vakiintuneita demokratioita.

Lisäksi jokainen voi levittää omia mielipiteitään sosiaalisen median kautta. Siinä missä sanomalehti tuli kotiin kerran päivässä, verkko tulvii tietoa ja mielipiteitä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Muutos pääsi yllättämään lehdenkustantajat. Lehdissä kyllä ymmärrettiin 1990-luvulla, että verkkoon on pakko mennä. Silloin tehtiin kuitenkin se virhe, että sisältöjä alettiin jakaa ilmaiseksi. Ihmiset oppivat siihen, että kaikki verkossa on ja pitää olla ilmaista. Tästä ajattelusta pois oppiminen on ollut hidas ja tuskallinen prosessi.

Kierrettä syvensi piilaakson teknologiajättien murtautuminen perinteisen sanomalehdistön markkinoille. Google ja Facebook alkoivat imeä yhä suuremman osan mainostuloista, jotka aiemmin kilahtivat lehtien ja kaupallisten televisiokanavien kassoihin. Tämä näkyy myös puolueiden toiminnassa. Vaali vaalilta puolueet ja ehdokkaat käyttävät suuremman osan mainosbudjeteistaan sosiaalisen median välineisiin ja vähentävät mainontaa lehdissä ja televisiossa.

Nuorempi sukupolvi on vähentänyt ja jopa lopettanut ensin paperisten sanomalehtien lukemisen ja nyttemmin myös perinteisen televisiolaitteen katselun. Se hakee uutisensa ja liikkuvan kuvan sisältönsä verkosta erilaisilla päätelaitteilla.

Painettujen sanomalehtien levikit alkoivat laskea jo 1990-luvun alun laman seurauksena, eikä kehitys pysähtynyt laman jälkeen edellä kuvatuista syistä.

Perinteisen sanomalehden talous perustui tilausmaksuihin ja mainostuloihin. Molemmat pilarit alkoivat murtua. Sen seurauksena piti säästää toimitusten kuluista eli vähentää toimittajia. Se heikensi lehden laatua, mikä kiihdytti levikkien ja mainostulojen laskua. Oltiin samanlaisessa kierteessä kuin kultaisella 1980-luvulla, mutta kierre menikin nyt alaspäin.

Kustantajan näkökulmasta verkon hyödyt ovat toisaalta erittäin suuret. Digitaalinen lehti ei tarvitse kirjapainoja eikä postinkantajia. Paino- ja postituskulujen poistuminen tuo mittavat säästöt.

Muutoksen saldo jäi kuitenkin vuosien ajaksi miinuksen puolelle monissa sanomalehdissä.

Nyt kierre on kuitenkin kyetty oikaisemaan monissa lehtitaloissa. Lehtien digiversioiden tilaajamäärät kasvavat, ja mainostajatkin ovat oppineet vähitellen näkemään, että painava journalistinen sisältö tuo uskottavuutta ja näkyvyyttä myös verkossa.

Hyvät Kainuun Sanomien ystävät!

Kerroin edellä disruptiosta, joka on muuttanut moneen kertaan ruoan säilytystä. Tarinan opetus oli se, että ihmisten tarve säilyi koko ajan samana, ruoan säilyttäminen syömäkelpoisena. Siihen opittiin vain vastaamaan aina uusilla keinoilla.

Sanomalehdistön disruption yhtenä syyllisenä rohkenen kysyä, soveltuisiko sama esimerkki myös tälle toimialalle. Mikä on se tarve, jota täyttämään kainuulaiset perustivat sata vuotta sitten oman lehden? Onko tuo tarve edelleen olemassa?

Vastaan ehdottomasti kyllä.

Palautan mieliin Kainuun Sanomien ensimmäisen numeron 13.2.1918. Sisällissota oli alkanut pari viikkoa aikaisemmin ja lehden neljä sivua täyttyivät sotauutisista.

Kainuun maalaisliittolaiset olivat toimineet tarmokkaasti itsenäisyyden saavuttamiseksi. Historiaan on jäänyt Hallan Ukko, Juho Heikkinen.Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen hän oli huhtikuussa järjestämässä Suomussalmella kansalaiskokousta, jossa vaadittiin täydellistä irtautumista Venäjästä.

Näissä oloissa ilmestyi siis Kainuun Sanomien ensimmäinen numero. Sen etusivun vasemmassa reunassa oli lehden ohjelmajulistus, jossa katsottiin jo pidemmälle. Sen mukaan lehdellä oli sama ohjelma kuin Maalaisliitolla. Lehti tahtoi ”taistella tuottavan työn arvon kohottamiseksi ja maahenkisen, kansanvaltaisen edistystyön lujittamiseksi.”

Kuten edellä kuvasin, tietoa on nyt maailmassa enemmän kuin koskaan mutta sen luotettavuus ja todenperäisyys on samalla epävarmempaa kuin koskaan. Sanomalehti voi olla tässä muutoksessa turvallinen majakka, jonka avulla ihminen voi suunnistaa.

Tiedon tulvassa ihmisillä on entistäkin suurempi tarve saada oikeaa, luotettavaa tietoa tärkeistä asioista sekä perusteltuja mielipiteitä oman maailmankuvan rakennuspuiksi. Ei ole väliä, saadaanko tämä tarve tyydytetyksi paperisen lehden vai kännykän ruudun kautta.

Siksi rohkenin lopulta tulla myös tähän teidän juhlaanne. Insinöörit luovat jatkossakin uutta tekniikkaa, joka mahdollistaa tiedon levittämisen entistäkin nopeammin ja tehokkaammin. Kyse on siitä, miten hyvin tätä insinöörien kehittämää tekniikkaa osataan hyödyntää.

Sanomalehden tärkein voimavara on säilynyt sadan vuoden ajan samana. Se on ammattitaitoinen, osaava toimitus, jolla on näkemyksellinen johto. Viisas kustantaja antaa toimitukselle täyden vapauden keskittyä tehtäväänsä.

Oikea tieto ja perustellut mielipiteet ovat myös toimivan kansanvallan ehdoton edellytys. Siksi tarvitsemme jatkossakin elävää, moniarvoista sanomalehdistöä.

Kuten Kainuun Sanomien perustajat kirjoittivat ohjelmajulistukseensa sata vuotta sitten, keskellä kansakuntaa repinyttä sisällissotaa:

”Kainuun Sanomat hyvin tietää, että kansa ei elä yksin leivästä. Jo sitä tuottaakseen on sen avarrettava tieto- ja käsityspiiriä. Tätä varten on lehti tekevä kaiken voitavansa kansan syviä rivejä nostattavan todellisen valistuksen juurruttamiseksi.”

Hyvä juhlayleisö!

Näillä ajatuksilla toivotan oikein lämpimästi onnea Kainuun Sanomille, sen tekijöille ja lukijoille! 

Perhevapaauudistus seuraavalle vaalikaudelle

Maanantai 12.2.2018 klo 20:23

Käsittelimme perhevapaauudistuksen tilannetta tänään hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken. Keskustan ministerin Annika Saarikon puheenjohtama työryhmä sai ansaitut kiitokset. Ryhmä teki perusteellista valmistelutyötä lyhyessä ajassa. Tästä erityiskiitos työryhmän puheenjohtajalle.

Työryhmä teetti asiantuntijoilla monipuoliset vaikutusarviot eri perhevapaamalleista. Näiden vaikutusarvioiden mukaan viime vaiheessa esillä olleen perhevapaamallin työllisyysvaikutus olisi ollut enimmillään 1 600 henkilötyövuotta. Tämä oli odotusarvoihin ja julkisuudessa esiintyneisiin lukuihin sekä uudistuksen kustannuksiin verrattuna huomattavan pieni luku.

Lyhyellä tähtäimellä malli olisi näyttäytynyt ja koettu etuuksien heikennyksenä potentiaalisesti 2/3 perheistä. Tämä olisi heikentänyt etenkin pienituloisten perheiden asemaa. Tätä Keskusta ei voinut hyväksyä. 

Nuorten naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen on Keskustalle tärkeä tavoite. Työnantajille annettava 2 500 euron kertakorvaus perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi on arvokas askel tämän tavoitteen tukemisessa. Tätä korvausta esitimme oppositiossa ja laitoimme toimeksi hallituksessa. Määrätietoista jatkotyötä tarvitaan perheystävällisen työelämän kehittämisessä. Suomalaisten lapsiperheiden on voitava turvallisesti rakentaa omaa tulevaisuuttaan. 

Yksi strategisen hallitusohjelman elementtejä on käsitellä julkista taloutta kokonaisuutena. Esitys olisi heikentänyt julkisen talouden tasapainoa lähes 100 miljoonalla eurolla. Näin suuri julkisen talouden menojen lisäys on luonnollisempaa ja järkevämpää päättää silloin, kun myös rahoitusasiat ovat aidosti auki, eli seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Perhevapaauudistusta ei ole hallitusohjelmassa. Sitä vastoin hallitusohjelmaneuvotteluissa päätettiin panostaa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Perhevapaauudistuksen valmistelemisesta päätettiin budjettiriihessä 2017. Silloin työryhmätyön takarajaksi asetettiin vuoden 2017 loppu. Päätimme budjettiriihessä, että jos mallista ei ole yhteisymmärrystä strategiaistunnossa tammikuussa, uudistuksesta luovutaan automaattisesti. Yritimme täysillä loppuun asti, kunnes jouduimme toteamaan, ettei uudistusta ole mahdollista toteuttaa tällä hallituskaudella.

 

Pääministeri Juha Sipilän tervehdys tasavallan presidentti Sauli Niinistölle

Torstai 1.2.2018 klo 21:48

Arvoisa Tasavallan Presidentti Suomen kansa valitsi teidät uudelleen tasavallan presidentiksi historiallisessa vaalissa viime sunnuntaina. Saitte enemmistön tuen jo ensimmäisessä äänestyksessä. Näin tapahtui ensimmäisen kerran sen jälkeen kun suora kansanvaali otettiin käyttöön vuonna 1994.

Hankitte kansalaisten luottamuksen vaalissa, jossa oli mukana useita ehdokkaita. Olitte lukuisissa vaalikeskusteluissa ehdokkaana muiden rinnalla äänestäjien arvioitavana. Näin hankittu valtakirja antaa teille erinomaiset lähtökohdat työllenne.

Perustuslain mukaan tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Käyty vaali osoitti, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjasta vallitsee varsin laaja yksimielisyys. Saitte vahvan valtuutuksen jatkaa tämän linjan toteuttamista.

Yhteistoiminnan velvoite ulkopolitiikan johtamisessa kirjoitettiin perustuslakiin vuonna 2000. Tähän mennessä yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta on vastannut yhteensä seitsemän pääministeriä ja kaksi presidenttiä. Teilläkin on kokemusta yhteistoiminnasta jo kolmen pääministerin kanssa. Järjestelmä on toiminut omankin kokemukseni mukaan hyvin.

Valtioneuvoston näkökulmasta yhteistoiminta ei ole vain velvoite vaan pikemminkin suuri voimavara. Hallitusten vaihtuessa presidentti tuo ulkopolitiikan johtoon kokemusta ja jatkuvuutta. Erityisesti Suomen kaltaiselle pienelle maalle on tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjan määrittelyssä voidaan ylittää hallituksen ja opposition rajalinja.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutos jatkuu. Lähialueiden vakauden vahvistamisen rinnalla meidän on jatkettava ilmastonmuutoksen ja pakolaiskriisin kaltaisten globaalien ongelmien ratkomista.

Vaalikeskustelussa sivuttiin myös sisäisen kehityksemme haasteita ja kipukohtia. Niiden hoidossa päävastuu on eduskunnalla ja sen luottamuksen varassa toimivalla hallituksella. Tämäkin perustuslain mukainen työnjako toimii hyvin ja varmistaa sen, että presidentti voi keskittyä päätehtäväänsä, ulkopolitiikan johtamiseen.

Sisäpolitiikassa korostuu ennen muuta presidentin rooli kansallisen eheyden symbolina ja vaalijana. Tässä te, arvoisa tasavallan presidentti, olette jatkanut kaikkien edeltäjienne viitoittamalla tiellä. Eheyden arvo korostuu erityisesti tänä vuonna, jota vietämme sata vuotta sitten nuorta kansakuntaa repineen sisällissodan muistovuotena.

Vastaanottakaa, arvoisa Tasavallan Presidentti, valtioneuvoston ja virkakunnan lämpimät onnittelut ja kunnioituksen vakuutus.

Työllisyyden vahvistaminen oltava kaikkien tavoitteena

Keskiviikko 31.1.2018 klo 15:03

Hallituksen tavoitteena on, että yhä useampi pääsee töihin. Tämän vuoksi hallitus on tehnyt useita työllisyyttä vahvistavia päätöksiä. Työllisyys onkin vahvistunut jopa ennakoitua nopeammalla aikataululla.

Yksi työllisyyttä vahvistava toimenpidekokonaisuus on lokakuussa 2016 työmarkkinajärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntynyt kymmenen toimenpiteen työllisyyslista, niin sanottu kymppilista.

Aktiivimalli on osa tätä kokonaisuutta. Hallitus on sitoutunut seuraamaan muutoksen vaikutuksia.

Useat kymppilistan toimet on jo otettu käyttöön, osa on parhaillaan valmistelussa.

Kymppilistan toimien tavoitteena on parantaa työttömän asemaa ja helpottaa työllistymistä. Yhden toimen erottaminen kokonaisuudesta ei anna oikeaa kuvaa kokonaisuudesta.

Toimenpiteiden kokonaisuus ei siis heikennä työttömän asemaa, vaan parantaa sitä.

Toimenpiteiden kokonaisuus ei ole leikkaus, vaan sillä tavoitellaan työttömän työllistymisen helpottumista.

Toimenpiteiden kokonaisuus ei ole missään tapauksessa kilpailukykysopimuksen vastainen.

Toimenpiteiden kokonaisuus on tasapainoinen paketti työttömän oikeuksia ja velvollisuuksia.

Minulle yhdessä päättäminen ei ole sitä, että puolustetaan oikeuksia ja vastustetaan kaikkia velvollisuuksia. Kymppilista on hyvin mietitty ja valmisteltu tasapainoinen ja perusteltu kokonaisuus, ja siitä käytiin perusteelliset keskustelut. Siihen nähden SAK:n reaktio on ollut todella suuri pettymys.

Ihmisten on perjantaina vaikea päästä kauppoihin tai viedä lapsiaan päiväkoteihin ja kouluihin. Monet satamat pysähtyvät ja tehtaat seisovat.

Hallituksen päättämä toimenpidekokonaisuus on työttömän kannalta hyvä. Sillä ei voi perustella perjantain toimia. Lakkoilulle täytyykin olla jokin muu syy.

Kymppilistan kokonaisuuteen pääsee tutustumaan tämän linkin kautta:

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyollistymista-tukevat-toimet

Sisällissodan perintö velvoittaa vaalimaan eheyttä

Perjantai 26.1.2018 klo 16:19

Julkaistu Maikkarin netiikolumnina 26.1.2018

Näinä päivinä tulee kuluneeksi tasan sata vuotta siitä, kun Suomi ajautui veriseen sisällissotaan. Tänään eduskunnassa järjestettiin sisällissodan muistohetki, jonka viestinä oli kansallisen eheyden, sovinnon ja demokratian puolustaminen.

Tämän viestin annoimme eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteisessä puheenvuorossa. Sen jälkeen pidimme hiljaisen hetken, jossa muistimme sisällissodan uhreja, vankileireillä kuolleita ja kaikkea sodan aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä.

Sovimme tämän muistohetken järjestämisestä yhdessä puheenjohtajien kanssa keskellä joulukuun kiivasta budjettiväittelyä. Tähän kiteytyy suomalaisen demokratian vahvuus. Voimme olla vahvasti eri mieltä yhteiskunnallisista kysymyksistä, mutta olemme kaikki sitoutuneet kansanvallan arvoihin.

Toimiva kansanvaltainen järjestelmä kyettiin hämmästyttävän nopeasti järjestämään sisällissodan raunioille. Voidaan puhua jopa Suomen ihmeestä.

Tämä ihme kiteytyy Väinö Tannerin sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen nimitykseen joulukuussa 1926. Vain kahdeksan ja puoli vuotta sisällissodan päättymisen jälkeen presidentti Lauri Kristian Relander nimitti maan johtoon hallituksen, jonka muodosti sisällissodan hävinneen osapuolen raunioille jälleenrakennettu puolue.

Valkoisten ja punaisten rajalinja luotiin valtiollisella tasolla lopullisesti umpeen maaliskuussa 1937. Presidentti Kyösti Kallio nimitti silloin ensimmäisen punamultahallituksen, jossa olivat mukana sekä sosiaalidemokraatit että maalaisliitto.

Kunnissa kansallista sovintoa lähdettiin rakentamaan paljon nopeammin. Ensimmäiset demokraattiset kuntavaalit järjestettiin vain puoli vuotta sisällissodan päättymisen jälkeen joulukuussa 1918.

Tämän päivän Suomessa on ehkä vaikea mieltää, miten tärkeä rooli kunnanvaltuustoilla oli kansallisen sovun ja eheyden rakentamisessa eräänlaisina rauhanvälittäjinä. Eri puolilla taistelleet miehet ja naiset opettelivat sotimisen sijasta sopimaan arjen asioista yhteisen kokouspöydän ääressä.

Olen pannut merkille, että tämä Suomen tarina herättää kiinnostusta maailmalla.

Se on myös valitettavan ajankohtainen tarina. Läheltä ja kaukaa löytyy esimerkkejä sisällissotien repimistä kansakunnista, joissa Suomen esimerkille olisi käyttöä.

Suomen tarina ja kansakuntamme yhdessä rakentama eheys ovat maailmankuuluja. Ne herättävät arvostusta. Suomalaiselle rauhanvälitysosaamiselle on ollut kysyntää ympäri maailmaa.

Suomella on edelleen paljon annettavaa globaalille yhteisölle kansallisen eheyden ja sovinnon rakentamisessa. Tätä rauhanvälityskyvyn kehittämistä ja osaamista on jatkettava kansainvälisesti. Konfliktien kestävä ratkaisu ei ole mahdollista ilman yhteiskunnan kaikkien osallistumista. Tämä pätee edelleen myös Suomessa.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien yhteinen puheenvuoro Suomen sisällissodan muistohetkessä 26.1.2018

Perjantai 26.1.2018 klo 15:42

Sata vuotta sitten vuonna 1918 Suomessa syttyi sisällissota. Se aiheutti suurta kärsimystä ja jätti syvät arvet suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikkiaan vuoden 1918 katastrofi vaati noin 37 000 uhria.

Me suomalaisten eduskuntapuolueiden puheenjohtajat olemme tänään kokoontuneet sisällissodan muistohetkeen. Haluamme näin korostaa sovinnon, demokratian, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja eheyden merkitystä. Ne luovat pohjan, jolle yhteinen Suomemme on rakennettu.

Toivomme, että vuoden 1918 tapahtumien muistoa kunnioitetaan sovinnon hengessä. Sisällissodan jälkeen tapahtunut yhteiskunnallinen eheytyminen on mahdollistanut Suomen nousun yhdeksi maailman kehittyneimmistä valtioista. Se on perintö, joka velvoittaa meitä tänäkin päivänä.

Sitoudumme kunnioittamaan demokratiaa suomalaisen yhteiskunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Lupaamme jatkuvasti kehittää demokratian toimivuutta ja varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi. Suojelemme vaalien vapautta ja kunnioitamme niiden tuloksia.

Haluamme pitää huolta suomalaisesta oikeusvaltiosta. Lakien kunnioitus ja riippumaton oikeuslaitos ovat toimivan yhteiskunnan perusedellytyksiä. Kukaan ei saa Suomessa ottaa oikeutta omiin käsiinsä.

Poliittisten näkemysten monipuolinen kirjo ja vapaus ilmaista mielipiteensä kuuluvat suomalaiseen demokratiaan. Olemme yhtä mieltä siitä, että erimielisyydet on ratkaistava kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Suomalaista yhteiskuntaa tulee kehittää ainoastaan rauhanomaisin keinoin. Tuomitsemme poliittisen väkivallan kaikissa muodoissaan. Mikään tarkoitus ei oikeuta väkivallan käyttöä poliittisessa toiminnassa ja yhteiskunnallisten päämäärien ajamisessa.

Haluamme yhdessä korostaa eheyden ja yhteiskuntarauhan merkitystä. Emme halua antaa tilaa vihalle ja eriarvoisuudelle. Sitoudumme vahvistamaan osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Tänään muistamme Suomen sisällissodan ja vuoden 1918 tapahtumien uhreja ja inhimillistä kärsimystä. On meidän kaikkien yhteinen velvollisuutemme varmistaa, että suomalaiset eivät enää koskaan joudu kokemaan tuhoavaa vihaa ja sisällissodan kauhuja.

Juha Sipilä, Suomen Keskusta
Petteri Orpo, Kansallinen Kokoomus
Antti Rinne, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Sampo Terho, Sininen tulevaisuus
Jussi Halla-aho, Perussuomalaiset
Touko Aalto, Vihreä liitto
Li Andersson, Vasemmistoliitto
Anna-Maja Henriksson, Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Sari Essayah, Suomen Kristillisdemokraatit

Pääministeri Sipilä yrittäjäjuhlassa: Ensi kaudella työllisyysaste 75 prosentin tuntumaan

Lauantai 20.1.2018 klo 19:21

Pääministeri Juha Sipilä korosti Keski-Suomen yrittäjäjuhlassa Jyväskylässä, että Suomen talous on kääntynyt selkeään kasvuun. Tämä näkyy myös monen suomalaisyrittäjän liikevaihdossa ja tuloksissa.

– Suomen talous kasvoi viime vuonna kolmen prosentin vauhtia, mitä pidettiin pari vuotta sitten aivan utopistisena lukuna. Myös tämä ja ensi vuosi näyttävät varsin hyviltä. Viime mittauksessa työllisyysasteemme oli noussut jo 70,4 prosenttiin. Näin hyvä marraskuinen lukema on nähty viimeksi vuonna 1990, sanoi pääministeri Sipilä juhlapuheessaan.

Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste tällä vaalikaudella 72 prosenttiin. Sipilän mukaan tämä on välietappi, sillä seuraavalla vaalikaudella on päästävä pohjoismaiselle tasolle eli noin 75 prosentin tuntumaan.

Sipilä pitää työllisyyden vahvistamista kestävimpänä keinona yhteiskunnan eheyden takaamiseksi sekä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi ikääntyvässä Suomessa.

– Kun on työtä, on vähemmän syrjäytymistä ja pahoinvointia. Työtä tekemällä moni kokee olevansa osa yhteiskuntaamme. Jokainen on hyvä jossakin, ja työttömyyden vuoksi yhteiskunnassa jää paljon hyvää osaamista hyödyntämättä.

Sipilä kannusti erityisesti naisia yrittäjyyden polulle. Samalla hän muistutti, että naisyrittäjyyttä ja naisten työmarkkina-asemaa on parannettu perhevapaakustannuksia tasaamalla.

– Naistyöntekijän perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia on tasattu työnantajalle maksettavalla 2 500 euron kertakorvauksella. Tämänsuuntaisia tekoja naisyrittäjät ovat odottaneet pitkään. Tämä hallitus laittoi asian viimein toimeksi.

– Sote-alalla on paljon naisyrittäjiä. Kun hallitus sorvasi valinnanvapauslakia, pidimme mielessä erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Kun valinnanvapaus toteutetaan nyt asiakassetelipainotteisena, pienten yrityksen kilpailuasema paranee merkittävästi.

Loppukiri ratkaisee vaalit

Perjantai 19.1.2018 klo 21:55

Vuo­det 2017 ja 2018 her­kis­tä­vät mei­tä suo­ma­lai­sia his­to­ri­al­le nor­maa­lia voi­mak­kaam­mal­la ta­val­la.

Suo­men sa­ta­vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tä juh­lis­tet­tiin Yh­des­sä-tee­man al­la. Al­ka­nut vuo­si on puo­les­taan si­säl­lis­so­dan muis­to­vuo­si, jota py­ri­tään viet­tä­mään eheyt­tä ko­ros­ta­val­la ta­val­la.

Yh­des­sä te­ke­mi­nen ja ehey­den vies­ti ovat luon­te­va osa myös Mat­ti Van­ha­sen vaa­li­kam­pan­jaa.

Kurkistus his­to­ri­aan on pre­si­den­tin­vaa­li­työn kes­kel­lä­kin pai­kal­laan.

Rei­lut sata vuot­ta sit­ten Suo­mes­sa teh­tiin mer­kit­tä­viä lin­jan­ve­to­ja pre­si­den­tin­vaa­le­ja kos­kien.

Maa­lais­liit­to oli ai­kaan­sa edel­lä jo syk­syl­lä 1917, kun se vaa­li­oh­jel­mas­saan vaa­ti ny­kyi­sen­kal­tais­ta pre­si­den­tin­vaa­lia otet­ta­vak­si käyt­töön lin­jaa­mal­la ”Kor­kein­ta hal­lin­to­val­taa käyt­tä­mään on ase­tet­ta­va mää­rä­vuo­sik­si kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä va­lit­ta­va pre­si­dent­ti”.

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti va­li­taan kuu­dek­si vuo­dek­si, ai­dos­ti mää­rä­vuo­sik­si ker­ral­laan – ai­van ku­ten Maa­lais­liit­to vaa­li­oh­jel­mas­saan vii­saas­ti jo vuon­na 1917 aset­ti ta­voit­teek­seen.

Tä­män vaa­li­oh­jel­man to­teu­tu­mi­seen meni 77 vuot­ta. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti va­lit­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä vuon­na 1994.

Ehdokkaamme Mat­ti Van­ha­sen vaa­li­kam­pan­ja on lop­pu­kiih­dy­tys­vai­hees­sa.

Ma­tin vah­va osaa­mi­nen ja pe­rus­teel­li­nen kam­pan­ja­työ ym­pä­ri Suo­men luo­vat kes­tä­vän poh­jan lop­pu­ki­ril­le.

Pal­jon on vaa­li­työl­le vie­lä ai­kaa – eh­dok­kaan oma ener­gia ja mo­ti­vaa­tio ovat huip­pu­lu­ke­mis­sa.

Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat ai­don vaa­lin jo kan­san­val­lan ja de­mok­ra­ti­an­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Maan suu­rim­pa­na po­liit­ti­se­na kan­san­liik­kee­nä kes­kus­tal­la on täs­sä­kin eri­tyi­sen suu­ri vas­tuu.

Sik­si ase­tim­me jo hy­vis­sä ajoin puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa vaa­lei­hin eh­dol­le Mat­ti Van­ha­sen, joka on erit­täin osaa­va, pä­te­vä ja ko­ke­nut.

Hän on yh­tei­nen eh­dok­kaam­me ja edus­taa yh­des­sä te­ke­mi­äm­me ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan lin­jauk­sia.

Viimeistään Ma­tin täys­kymp­pi­suo­ri­tus vii­me­viik­koi­ses­sa Ylen vaa­li­ten­tis­sä toi esiin sen, min­kä me kes­kus­ta­lai­set olem­me tien­neet koko ajan: Mat­ti Van­ha­nen täyt­tää kai­kil­la mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na kirk­kaas­ti pre­si­den­til­le ase­te­tut pä­te­vyys­vaa­ti­muk­set.

Ko­ti­kat­so­mois­sa ole­vien ei tar­vit­se pe­lä­tä asi­a­vir­hei­tä, kun Mat­ti on ten­tat­ta­va­na.

Olen ilol­la huo­man­nut, mi­ten vaa­li­kuu­me suo­ras­taan le­vi­ää kes­kus­tan kent­tä­vä­en kes­kuu­des­sa.

Nyt vaan li­sää pök­köä pe­sään!

Tehokkaassa vaa­li­työs­sä yh­dis­ty­vät uu­det ja van­hat vaa­li­työn muo­dot.

Yh­tä tär­ke­ää kuin on ot­taa käyt­töön uu­sia so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­nei­tä, on huo­leh­tia pe­rin­tei­ses­tä ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta.

Voim­me jo­kai­nen osal­tam­me huo­leh­tia sii­tä, et­tä naa­pu­rim­me yk­si­näi­nen ikäih­mi­nen saa mah­dol­li­suu­den käyt­tää vaa­li­oi­keut­taan tai et­tä se au­to­ton ka­ve­rim­me pää­see vaa­li­päi­vä­nä eh­kä ai­ka kau­as­kin siir­ty­neel­le ää­nes­tys­pai­kal­le.

Vai­kut­ta­mi­sen oi­keus kuu­luu kai­kil­le.

Presidentin mi­tat kirk­kaas­ti täyt­tä­vä eh­do­kas an­sait­see pre­si­den­tin mi­tat täyt­tä­vän vaa­li­työn.

Teh­dään kaik­kien ai­ko­jen lop­pu­ki­ri yh­des­sä eh­dok­kaam­me ja suo­ma­lais­ten kans­sa.

Teh­dään näis­tä nyt kun­non vaa­lit, ää­nes­te­tään Mat­tia.

Ruokaturva on turvallisuuspolitiikkaa

Perjantai 19.1.2018 klo 8:10

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 19.1.2018

Taloudellisesti itsenäinen maa ei vähästä horjahda. Vakaus ja turvallisuus rakentuvat myös kansakunnan taloudellisesta itsellisyydestä.

Taloudellinen itsellisyys edellyttää terveen julkisen talouden lisäksi riittävää ja järkkymätöntäruoka- ja energiaomavaraisuutta sekä huoltovarmuuttaKeskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on pitänyt tätä teemaa keskeisesti esillä. Vanhanen tarkastelee turvallisuuspolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja on osoittanut siinä erittäin kypsää harkintaa. 

Vanhanen on kantanut huolta siitä, että maailmalla nälkää näkevien määrä on kääntynyt kasvuun. Lisäksi ilmastonmuutokset aiheuttavat jopa suurempia muuttoaaltoja kuin, mitä olemme viime vuosina nähneet pakolaiskriisin yhteydessä.

Vanhanen on todennut, että Suomessa yhä useamman maatalouskoneen on käytävä kotimaisella polttoaineella ja ravinneomavaraisuuden edistämiseksi tarvitsemme toimivat kotimaiset kierrätysravinnemarkkinat.  Hän on muistuttanut siitä, että Suomi on ollut kohtalokkaissa tilanteissa, joissa maatamme on kiristetty ruoansaannilla. Tämänkään vuoksi ruuantuotannon omavaraisuutta ei ole missään nimessä syytä vähätellä. 

Täällä pohjolassa ruuan tuotantokustannukset ovat korkeat. Siksi emme maailmanmarkkinoillakilpaile hinnalla, vaan suomalaisten tuotteiden laadulla ja puhtaudella, jotka kiinnostavat maksukykyisiä kuluttajia esimerkiksi Aasian markkinoilla. Kannattavaa kasvua on löydettävissä merien takaa, kunhan löydämme oikeat markkinat ja kehitämme tuotteemme kohdemarkkinoille sopivaksi.

Ruuantuotannon kannattavuuden parantaminen ja elintarvikeviennin kauppataseen kääntäminen kasvuun ovat Suomen hallitukselle tärkeitä tavoitteita. Tämän saavuttamiseksi vientilupien käsittelyä Evirassa on nopeutettu henkilöresursseja vahvistamalla. Uusia vientimarkkinoita onkinavautunut. Esimerkiksi siipikarjanlihaa voi nyt viedä Japaniin, ja naudanlihaa sekä kananmunia Hongkongiin.

Puhtaan energian käytössä ja energiaomavaraisuudessa on pysyttävä kunnianhimoisena. Tällä vaalikaudella fossiilista tuontienergiaa on korvattu kotimaisilla, puhtailla ja uusiutuvilla energiamuodoilla. Ministeri Tiilikainen selvittää parhaillaan, voisiko kivihiilestä luopumista aikaistaa viidellä vuodella, kun aiemmin asetettu tavoite on vuosi 2030

Suomi tarvitsee yhteistyötä rakentavia politiikkoja. Matti Vanhasen työtä läheltä seuranneena voin todeta, että hän on sitäHänelle on erityisen tärkeää koko maan eheys, siltojen rakentaminen eri ryhmien välille. 

Ydintehtäviensä lisäksi presidentti voi toimia suomalaisia yhdistävänä arvojohtajana. Keskeltä tulevana, kaikkia suomalaisia yhdistävänä voimana Vanhasella tehtävä olisi luonteva.

Samalla Matti Vanhanen täyttää kirkkaasti presidentin pätevyysvaatimukset. Hän on toiminut seitsemän vuotta pääministerinä. Hän on eräs aikamme kokeneimmista ulkopolitiikan käytännön johtamiseen osallistuneista. 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Vanhanen edustaa vakaata linjaa. Sen kulmakiviä ovat sotilaallinen liittoutumattomuus, uskottava, yleiseen asevelvollisuuteen nojaava kansallinen puolustus, hyvien suhteiden ylläpito naapurimaihin, aktiivisuus EU:n puolustusyhteistyön kehittämisessä, toimivat kumppanuussuhteet NATO:n kanssa ja yhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa. Vanhasen linjaan kuuluu myös vahva panostus rauhanturvatyöhön ja kriisinratkaisutoimintaan.

Vain yhtenäisenä ja yhdessä selviydymme kaikesta siitä, mitä maailma eteemme tulevaisuudessa tuo.

 

Vanhemmat kirjoitukset »